Till innehållet

utveckling

19.9.2022 Allmänt

Välfärdsområdet vill agera hållbart

Samtidigt som samkommunen för Österbottens välfärdsområde startade sin verksamhet 2022, började även miljöteknikingenjör Jenni Siirlä sitt jobb. Hållbar utveckling handlar inte enbart om att samla plast eller släcka belysning, utan även om att ta hänsyn till miljön, människan och ekonomin både i beslutsfattandet och i verksamheten.