Till innehållet

Behandlingen av typ 1-diabetiker och utmanande typ 2-diabetiker är centraliserad till Vasa och Jakobstads kontor eller till centralsjukhusets endokrinologiska poliklinik.

Uppföljningsbesök ordnas individuellt, bl.a med hänsyn till diabetesens varaktighet, behandlingsmetod och åldern på diabetikern samt andra sjukdomar.

Diabetiker får enligt individuella behov blodsockermätare och teststickor, ketonmätare och teststickor, lansetter, glukossensorer och insulinpumpmaterial enligt individuell bedömning.

Med diabetes menas en grupp av störningar i energiomsättningen förknippade med högt blodsocker. Orsaken till ökningen av blodsocker är antingen en störning av insulinutsöndringen, en minskning av effekten av insulin (insulinresistens) eller båda.

Diabetes upptäcks antingen genom ett test av fastesockerbelastning, sockerbelasning eller ett HbA1c-test.

Innan faste- och sockerbelastningstestet måste du fasta i 12 timmar. I sockerbelastningstestet tas först ett blodprov, det s.k fastesockervärdet, varefter man dricker en sockerhaltig vätska, och efter 2 timmar mäts sockervärdet igen. HbA1c (s.k långtidsblodsocker) kräver inte fasta.

I Finland lider cirka 500 000 personer av diabetes, varav 400 000 har typ 2-diabetes och cirka 53 000 har typ 1-diabetes. Graviditetsdiabetes diagnostiseras hos en av fem föderskor.

Det finns cirka 10 000 personer med diabetes i Österbotten.

WHO-klassifikation för olika typer av diabetes:

  • typ 1-diabetes: beror på att de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln har förstörts på grund av en autoimmun inflammation vilket leder till total insulinbrist.
  • typ 2-diabetes: en mängd sjukdomar där antingen insulinfunktionen är nedsatt (insulinresistens) eller insulinutsöndringen är rubbad, eller bådadera.
  • graviditetsdiabetes: beror på att insulinbehovet ökat, till följd av hormonförändringar, vilket kroppen inte kan reagera på med tillräcklig insulinproduktion.
  • sekundär diabetes: t.ex. pankreatit, post-pankreatisk kirurgi, hemokromatos eller järnöverskottssjukdom 

 Dessutom är flera andra former av diabetes kända:

  • LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults): ett tillstånd som börjar i vuxen ålder, mycket långsammare än typ 1-diabetes, vilket vanligtvis leder till insulinbrist.
  • MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young):  en s.k monogen form av diabetes med en genetisk defekt i en av de enskilda MODY-generna. Dessa genetiska defekter orsakar ofta diabetes redan i ung ålder.

Enligt God medicinsk praxis-rekommendationerna är huvudmålen för diabetesbehandling och egenvårdsvägledning 

  • att stöda den sjukas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och beredskap att påverka sitt eget välbefinnande utan onödiga begränsningar
  • förebygga akuta komplikationer (inklusive svår hypoglykemi och ketoacidos) och dödsfall orsakade av dessa
  • förebygga symptom som beror på hyperglykemi och hypoglykemi
  • förebygga långtidsmikro- (retinopati, nefropati, neuropati) och makrovaskulära komplikationer med god behandling av komponenter i blodsocker och metabolt syndrom.

Under tiden 17.6 – 18.8.2024 har diabetesmottagningarna i kommunerna minskad mottagningsverksamhet.

Telefontiderna till diabetesskötarna fungerar normalt.

Dammbrunnsvägen 4, byggnad 2  65100 Vasa
Öppet: må–to kl. 8–16, fre kl. 8–12

Sekreterare
040 480 9366
diabetesvaasa@ovph.fi (för allmän ärendehantering, inte för sekretessbelagd information)

Diabetesskötare
Mottagning må-fre
Telefontid må-fre kl. 10-11
040 573 8679, 040 646 2135

Dammbrunnens hälsostation
Dammbrunnsvägen 4, 65100 Vasa
Mottagning: må-ti och to-fre
Telefontid: må-ti och to kl. 13-14
040 624 1426

Gerby hälsostation och Korsnästågets hälsostation
Dammbrunnsvägen 4, byggnad 2 våning 2, 65100 Vasa
Mottagning: må-fre
Telefontid: må-to kl. 13-14
040 182 4957

Kyrkoesplanadens hälsostation
Dammbrunnsvägen 4, byggnad 2, våning 2, 65100 Vasa
Mottagning: må-fre
Telefontid: må-to kl. 13-14
040 773 1189

Lillkyro hälsostation
Lillkyrovägen 18, 66500 Lillkyro
Telefontid må-fre kl. 10.30-11.30
040 097 6309

Diabetesmottagningen i Jakobstad har stängt fredagar under tiden 1.7-28.7.2024.
Telefontiderna till diabetesskötarna fungerar normalt.

Diabetesmottagningen
Kållbyvägen 7
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång D

Öppet må-to kl.8-16 fre kl.8-14

Diabetesmottagningens kansli
Avdelningssekreterare
Telefontid: må-fre kl. 9.30 – 11
06 786 1550

Mottagning: måndag-fredag

Telefontid
måndag: kl. 8-9 och 12-13
tisdag: kl. 12-14
onsdag: kl. 8-9 och 12-13
torsdag: kl. 8 – 9 och 12-13
fredag: kl. 8-9
Tel 06 786 1550

Nykarleby välfärdscentral
Mathesiusgatan 9, ingång C
66900 Nykarleby

Telefontid: må-fre kl. 9 – 9:30
06 786 2716

Esse välfärdsstation
Bärklarsvägen 3, 68810 Ytteresse
Mottagning: må-tis
Telefontid: må kl. 8-9, tis kl. 12-14
06 786 1550

Vörå hälsostation
Läkarvägen 3, 66600 Vörå
Mottagning: ons-to
Telefontid må-to kl. 12-12.30
050 056 4020

Oravais hvc
Öurvägen 25, 66800 Oravais
Mottagning: må-tis och fre
Telefontid må-to kl. 12-12.30
050 056 4020

Korsholms hvc
Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm
Mottagning må-fre

Telefontid må-to kl. 12-13
06 218 4267

Malax-Korsnäs Hälsovårdscentral
Stampvägen 2, 66100 Malax
Mottagning: må-ti och to
Telefontid: må-to kl. 12-13
040 650 8028

Korsnäs Hälsogård
Norrbyvägen 9, 66200 Korsnäs 
Mottagning: ons

Närpes HVC
Kyrkvägen 64200 Närpes
Mottagning: må-fre
Telefontid må-to kl 12-13
040 6746012

Kaskö hälsovårdscentral
Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö
Diabetesmottagning: ti-to
Telefontid: må-fre kl. 13-14
045 232 3200, 050 3435772

Bottenhavets Hälsa, läkarmottagningen
Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad
Diabetesmottagning ti-to
Telefontid ti-to 15.00-16.00
040 675 5030

Laihela hälsostation
Vallinmäentie 43, 66 400 Laihela
Telefontid må-fre kl. 10.30-11.30
040 097 6309

Kronoby hälsostation
Säbråvägen 1, 68500 Kronoby
Mottagning må och ons
Telefontid ti och to kl. 10-11.30, 040 8065707

Terjärv hälsostation
Hörbyvägen 8, 68700 Terjärv
Mottagning ti och to
Telefontid ti och to kl.10-11.30, 040 8065707

Nedervetil hälsostation
Misterhultvägen 4, 68410 Nedervetil
Mottagning fre
Telefontid ti och to kl.10-11.30, 040 8065707

Viktiga länkar