Till innehållet

Till seniorrådgivningens verksamhet hör välbefinnande- och hälsokontroller, livsstilsrådgivning och gruppträffar.

Seniorrådgivningens målsättning är att främja och stöda din hälsa och ditt välbefinnande, hjälpa till med att i ett tidigt skede identifiera riskfaktorer som påverkar din hälsa och därmed förebygga folksjukdomar.

Seniorrådgivningen erbjuder dig hjälp och stöd med låg tröskel i ärenden angående livsstil, välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga, samt råd om hur du främjar din egen hälsa, ditt välbefinnande och en fungerande vardag.

Du kan ta kontakt via telefon om du vill diskutera t.ex. kost och näring, fysisk aktivitet eller ensamhet. Vid behov kommer vi överens om en träff på Seniorrådgivningen.

Välbefinnande- och hälsokontroller

Välbefinnande- och hälsoundersökning är en individuell helhetsbedömning av välbefinnande och hälsa, där riskfaktorer kan identifieras i ett tidigt skede och råd och vägledning ges om livsstilsförändringar.

Före träffen fyller du i en kartläggningsenkät som du också kan fylla i elektroniskt. Målgruppen är 70 år fyllda och andra enligt behov.

Gruppträffar för 70-åringar

För 70 års åldersklass erbjuder vi gruppträffar där vi går igenom och diskuterar hälsorelaterade riskfaktorer och identifiering av dessa i ett tidigt skede. Vi erbjuder råd och vägledning om livsstilsförändringar.

Vid behov kan vi boka en tid åt dig för en individuell helhetsbedömning av välbefinnande och hälsa. Vi använder ett elektroniskt hälsofrågeformulär som du kan fylla i innan du eventuellt kommer till Seniorrådgivningen.

Gruppträffar för 80-åringar

För 80 års åldersklass erbjuder vi gruppträffar där vi berättar om praktiska tips och råd om hur du kan fortsätta bo hemma på ett smidigt och tryggt sätt. Vi erbjuder stöd för välbefinnande och hälsa samt information om tjänster inom välfärdsområdet.

Vid behov finns det också möjlighet till en individuell välbefinnande- och hälsokontroll.

Hälsokontroller för närståendevårdare

Till seniorrådgivningens verksamhet hör även hälsokontroller för närståendevårdare över 65 års ålder.

Kontaktuppgifter

Telefontid tisdag 13.30–14.00
Tel. 050 514 4898

Kontaktuppgifter kommer snart.

Telefontid tisdag och torsdag, kl. 8.00-8.30
Tel. 06 786 1447

Fr.o.m. 1.3.2024 är verksamheten igång också i Korsholm och Vörå.

Telefontid mån-tors, kl. 8.30–9.30
Tel. 040 099 2438 

Lillkyro, mån kl. 12.00–13.00
Tel. 040 523 6323

Telefontid ons, kl. 12.00–13.00
Tel. 040 670 0720 

Telefontid mån, tis och tors, kl. 9.00–10.00
Tel. 050 441 7782 

Telefontid tis och tors, kl. 8.15–9.00
Tel. 045 129 5913

Telefontid mån-tis, kl. 8.00–8.30
Tel. 040 075 4780 

Serviceguide för dig över 65 år

Vi har samlat ihop information om vår service och våra tjänster för personer över 65 år i en serviceguide.

Hjälpmedelskatalog

För att du tryggt ska kunna bo i ditt eget hem så länge som möjligt kan det vara bra att ta hjälp av olika teknologiska hjälpmedel. Vi har samlat tips och idéer på hjälpmedel som kan skaffas på egenhand för att underlätta vardagen och göra den tryggare.