Till innehållet

Sexualiteten är väldigt privat och intim, därför känns det många gånger svårt att prata om sexualitet. Sexualiteten är en del av livet, mänskligheten, själv- och kroppsbilden. Alla människor är sexuella och varje människas sexualitet är unik. Barn- och ungdomstidens händelser, kulturen, parförhållandeproblem, övertygelser och missförstånd samt sjukdomar och medicineringar kan påverka den sexuella hälsan och det sexuella välbefinnandet

Alla frågor och funderingar angående sexualiteten diskuteras konfidentiellt. Under besöket behandlas de saker som klienten själv vill prata om. Genom att prata och fundera tillsammans försöker man skapa en positiv relation till ens egen sexualitet och självbild samt till det eventuella parförhållandet.

 • sexuella funktionsstörningar som upphetsnings eller orgasmsvårigheter
 • sexuell olust eller olika lust i parförhållandet
 • samlagssmärtor
 • känslig utlösning
 • erektionsproblem
 • närhets- eller prestationsångest
 • problem med att acceptera sin kropp
 • funderingar angående den egna sexual- och könsidentiteten
 • ålders relaterade problem
 • sexuella trauman
 • problem i parförhållandet
 • sexuella frågor angående sjukdomar eller behandlingar
 • rädsla för gynekologiska undersökningar
 • sexuella bekymmer gällande graviditet eller efter förlossningen

Ta kontakt

Sexualrådgivning och sexualterapi i Jakobstad

teltid: Mån-tors kl. 11:00-11:30
Barnmorska Johanna Nylund tfn 050 5023109

Sexualrådgivning i Vasa

Eva-Maria Rajamäki tfn 040 5116380

Familjecentret i Kristinestad

Kl. 8.30-9.30 tfn 06 221 8480

Vid behov av sexualrådgivning tas kontakt till kommunens mödra- och preventivrådgivning. Kommunvisa kontaktuppgifter hittar du via länken nedan.

Uträtta ärenden elektroniskt