Till innehållet

Mammografisållningar

För att förebygga bröstcancer arrangeras periodvis återkommande, avgiftsfria mammografi undersökningar för kvinnor.

Sållningar ordnas för att i ett tidigt skede upptäcka bröstcancer. Röntgenfotografering av brösten, d.v.s. mammografi, har visat sig vara den bästa metoden.

Vid mammografi avbildas båda brösten från två håll med röntgenapparat. Sköterskan placerar brösten turvis i press mot avbildningsplanet. Pressen varar i högst några sekunder per gång.

Mammografi medför inga nämnvärda olägenheter. Den strålningsmängd man får vid röntgenfotografering av brösten är ringa.

Kvinnor i åldern 50 – 68 år kallas per brev med två års intervaller.

Resultatet meddelas per brev inom några veckor. Ifall bilderna visar någonting avvikande kontaktar vi dig per telefon för fortsatta undersökningar. Det kan vara t.ex. nya bilder, ultraljudsundersökning och provtagning.

Omkring 3% av alla kvinnor som undersöks med mammografi blir kallade till fortsatt undersökning. De flesta av dem har godartade förändringar av olika slag. Hos endast 0,35% av alla dem som deltagit i sållningen konstateras bröstcancer.

Screening för förebyggande av livmoderhalscancer (papa-prov)

Kvinnor kallas till papa-prov med brev, med fem års mellanrum (från 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 och 65 års ålder). I kallelsen finns anvisningar om hur du ska gå till väga om tiden inte passar dig. Papa-provet är avgiftsfritt.

Det finns förstadier till cancer i livmoderhalsen, och dem kan man hitta genom sållning och sköta om innan de hinner utvecklas till cancer. Cancer i livmoderhalsen kan vara helt symptomfri. Största delen av de förändringar som konstateras är likväl ofarliga och läks av sig själva.

I allmänhet är det inte smärtsamt att ta ett papa-cellprov. Cellprovet tas med en träspatel från botten av slidan och livmodermunnen och med en liten borste från livmoderkanalen. Efter undersökningen kan du ha lite brunaktig flytning. 

Papa-cellprov tas inte under menstruation. Flytning är inget hinder för provtagning.  

Du får resultatet av cellprovet hem per brev. Om det utgående från sållningen finns behov av vidare undersökningar, får du anvisningar om detta i brevet.

Kundservicecentralen

Ring oss då du vill ha hjälp med bedömning av ditt hälsotillstånd och handledning till vår service. Öppet mån–to kl. 8–15 och fre kl. 8–14 (Öppethållningstiderna varierar beroende på kommun). Telefonnumret för bedömning av vårdbehovet i Kristinestad är 06-218 6019.