Till innehållet

Mammografisållningar

För att förebygga bröstcancer arrangeras periodvis återkommande, avgiftsfria mammografi undersökningar för kvinnor.

Sållningar ordnas för att i ett tidigt skede upptäcka bröstcancer. Röntgenfotografering av brösten, d.v.s. mammografi, har visat sig vara den bästa metoden.

Vid mammografi avbildas båda brösten från två håll med röntgenapparat. Sköterskan placerar brösten turvis i press mot avbildningsplanet. Pressen varar i högst några sekunder per gång.

Mammografi medför inga nämnvärda olägenheter. Den strålningsmängd man får vid röntgenfotografering av brösten är ringa.

Kvinnor i åldern 50 – 68 år kallas per brev med två års intervaller.

Resultatet meddelas per brev inom några veckor. Ifall bilderna visar någonting avvikande kontaktar vi dig per telefon för fortsatta undersökningar. Det kan vara t.ex. nya bilder, ultraljudsundersökning och provtagning.

Omkring 3% av alla kvinnor som undersöks med mammografi blir kallade till fortsatt undersökning. De flesta av dem har godartade förändringar av olika slag. Hos endast 0,35% av alla dem som deltagit i sållningen konstateras bröstcancer.

Screening för förebyggande av livmoderhalscancer

Screening för livmoderhalscancer (HPV-prov) sker oftast på preventivrådgivningen. Alla 30-65-åriga kvinnor kallas till HPV-prov med fem års mellanrum.

Du får ett kallelsebrev till HPV-prov antingen hem via posten eller via OmaPosti. I kallelsen får du tilläggsinformation samt en blankett för förhandsuppgifter inför provtagningen.

Mer information om screening för livmoderhalscancer får du från familjeplaneringen.

Bedömning av vårdbehov

Ring oss då du vill ha hjälp med bedömning av ditt hälsotillstånd och handledning till vår service. Öppet mån–to kl. 8–15 och fre kl. 8–14 (Öppethållningstiderna varierar beroende på kommun). Telefonnumret för bedömning av vårdbehovet i Kristinestad är 06-218 6019.