Till innehållet

Vid astmamottagningen ges patienthandledning, astmarådgivning samt hjälpmedelsrådgivning. Astmaskötaren ger råd och information om symptom, medicinering, PEF-uppföljning, betydelsen av motion och egenvård samt betydelsen av att undvika ämnen som retar (tobak och olika allergener). Överenskommelser om astmakontroller görs via astmaskötaren.

Länk till blanketter (Pef uppföljning) – kommer snart

Från 29.4.2024 bokas Korsholms astmaenhetens telefontider via digitala tjänster på vår webbplats.

Telefontid kan också bokas på kundservicecentralens nummer 06 218 9000.

Uträtta ärenden elektroniskt

Liknande tjänster