Till innehållet

Lung- och neurologiska polikliniken är en tidsbeställningspoliklinik.  För att få tid till polikliniken behöver du remiss av läkare.

Ändring eller annullering av mottagningstid skall meddelas snarast möjligt, men senast två dagar före den givna tiden. På så sätt kan vi ge tiden åt en annan patient. För ett icke annullerat besök uppbärs en avgift.

I vårdärenden rekommenderar vi kontakt per telefon. Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.

Vi önskar att du kommer till poliklininiken utan parfymer eller rakvatten (starka dofter) på grund av allergiska reaktioner.

Om du har problem med själva apparaten eller masken, kontakta sömnapneskötare och vid behov kan du boka tid till mottagningen.

Telefontid må-fre kl. 9-11 tel. 06 213 2997.

Vi övergår till direkt hemförsendelse av material vilket innebär att material automatiskt skickas en gång i året. Ta kontakt så informerar vi mera.

Om apparaten går sönder på kvällen, natten eller veckoslutet ring till lung- och neurologiska polikliniken följande vardag tel 9-11.

Dejourpolikliniken byter INTE söndrika masker eller apparater.

Sömnapnévården 

Det finns två olika typer av sömnapné, obstruktiv sömnapnésyndrom (OSAS) samt central sömnapnésyndrom. Det som skiljer är de bakomliggande orsakerna. Symtom och behandling är dock liknande.

Snarkning, och då gärna kraftiga snarkningar, är något som ofta likställs med sömnapné. Snarkning är ett vanligt förekommande symtom till sjukdomen, men det är inte alla sömnapnoiker som snarkar.

Undersökningar

 • sömnregistrering på klinisk neurofysiologiavdelning

Behandlingsalternativ

 • lägesbehandling/tennisbollbehandling
 • apnéskena
 • operation
 • C-PAP / A-PAP -behandling

Mera information om sömnapnén får du vi

Syrebehandling inleds på grund av långvarig syrebrist i kroppen. Syre är en receptmedicin, som ges enligt läkarordination. Syreflödet bestäms med hjälp av artärblodprov.  

Använd alltid det syreflöde som läkaren har ordinerat till dig, för högt syreflöde kan vara skadligt. Om andnöden blir värre ta kontakt med vårdande läkare eller uppsök dejourerande läkare.

Syrebehandling hjälper inte mot andnöd men förbättrar på sikt funktionsförmågan och orken, samt minskar belastningen på hjärta och lungor. För att få nytta av behandlingen, borde du använda syrgasen minst 16 t/dygn.

Utanför hemmet

För att sköta ärenden utanför hemmet kan läkaren ordinera syreflaska. För fysiskt aktiva patienter kan flytandesyre komma ifråga.

För syreflaska och flytande syre gör patienten ett avtal med syreproducenten ( Aga eller Woikoski). FPA ersätter en del av kostnaderna för medicinsk syrgas.

Syreproducent:

Linde Healthcare tel. 0800 90008, fax 010 242 0593

Woikoski Medical tel. 045 788 15403

Heva-enheten har hand om vården av patienter med andningsinsufficiens och patienter som använder V-Pap/BiPap eller hemrespirator. Heva-enheten står för vårdmaterial vid behandling av andningsinsufficiens.

Avdelningsskötaren och Heva-enhetens koordinerande sjukskötare ansvarar för koordineringen och utförande av patientens vård.

Du hittar oss på lung- och neurologiska polikliniken i  U-byggnadens 3:dje våning. 

Heva-skötare / koordinerande sjukskötare

Tel. 044-323 2813

Vardagar kl. 8.00-15.00

Mera uppgifter om astman får du här:

Medicinering

 • borsta tänderna
 • ta eventuell öppnande medicin, vänta 15 minuter
 • ta vårdande medicin
 • skölj munnen

PEF-blåsning

 • diagnostisk PEF (görs med öppnande medicin)
 • kontroll-PEF

Astmakontroller

När kontrollerna överflyttas från centralsjukhusets lungpolikliniken till hälsovårdscentralen, bör patienten själv beställa nästa kontrolltid till hälsovårdscentralen.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en sjukdom, som försämrar lungornas kapacitet och där luftrören är förträngda. Sjukdomen är vanligtvis symptomfri i början av sjukdomen.

Symptom

De första symptomen är vanligtvis långvarig hosta, så kallad ”tobakshosta”. När man hostar lösgörs det slem ur lungorna särskilt på morgonen. Det är också vanligt att ha andnöd. I början kommer symptomen vid kraftig ansträngning och senare när sjukdomen har framskridit förorsakar och en liten ansträngning kraftig andnöd.

Vad orsakar förträngning i luftrören?

 • tobaksrökning
 • damm i inandningsluften
 • luftföroreningar
 • ovanliga ärftliga sjukdomar

Kronisk obstruktiv lungsjukdom behandlas med

 • mediciner
 • motion
 • syrgasbehandling

Tilläggsinformation:

Uträtta ärenden

Läge
U3

Öppethållningstider
mån – tors kl. 8.00-15:00
fre kl. 8:00-14:00

Kansli
Vardagar kl. 8.00-8.30 och 12.00-13.00
06 213 8015

Lung skötare
Vardagar kl. 9.00-11.00
06 213 2997

Fax 06 213 2698

Kållbyvägen 7 / Bottenviksvägen 1

Pb 111, 68601 Jakobstad

Gamla sjukhuset, ingång I, våning 2

Telefonrådgivning, Malmska (Jakobstad, Larsmo, Pedersöre)

Måndag – fredag kl. 8 – 16

Telefonrådgivning, Nykarleby

Måndag – fredag kl. 8 – 16

Obs. Ingen tidsbeställning för coronavaccin!

Astma- och sömnskötare, Malmska

Sjukskötare

Måndag -fredag kl. 9 -10:30 (ej onsdagar)

Astmaskötare, Nykarleby

Sjukskötare

Via polikliniken i Nykarleby

Avdelningssekreterare

Läs mera