Till innehållet

Tillgång till vård

Vård inom specialsjukvård kräver remiss från en läkare. Remissen fås från en läkare på hälsovårdcentral, privat läkarstation eller arbetshälsovård.  

Tillgången till vård definieras av hälso- och sjukvårdslag. Icke-brådskande sjukvård kräver en remiss. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att en remiss har mottagits vid den specialiserade sjukvården. Behovet av specialiserad sjukvård eller undersökningar bedöms av den läkare som tagit emot remissen.  

Ett besök på polikliniken är avgiftsbelagd, också oannulerade besök faktureras. Avgifterna grundar sig på lag om klientavgifter inom social- och hälsovården. Mera information om klientavgifter kan du läsa här: Klient- och patientavgifter.  

På Lungpolikliniken undersöks och vårdas patienter med olika lungsjukdomar.  

Tel. 06 213 2997

Telefontid må-fre 9:00–11:00  

Om du har problem med själva apparaten eller masken, kontakta sömnapneskötare och vid behov kan du boka tid till mottagningen. 

Vi övergår till direkt hemförsendelse av material vilket innebär att material automatiskt skickas en gång i året. Om apparaten går sönder på kvällen, natten eller veckoslutet ring till lung- och neurologiska polikliniken följande vardag tel 9–11. 

Dejourpolikliniken byter INTE söndriga masker eller apparater. 

Syre är en receptmedicin, som ges enligt läkarordination. Använd alltid det syreflöde som läkaren har ordinerat till dig, för högt syreflöde kan vara skadligt. Om andnöden blir värre ta kontakt med vårdande läkare eller uppsök dejourerande läkare. 

Syrebehandling hjälper inte mot andnöd men förbättrar på sikt funktionsförmågan och orken, samt minskar belastningen på hjärta och lungor. För att få nytta av behandlingen, borde du använda syrgasen minst 16 t/dygn. 

Utanför hemmet 

För att sköta ärenden utanför hemmet kan läkaren ordinera syreflaska. För fysiskt aktiva patienter kan flytandesyre komma ifråga. 

För syreflaska och flytande syre gör patienten ett avtal med syreproducenten ( Aga eller Woikoski). FPA ersätter en del av kostnaderna för medicinsk syrgas. 

Syreproducent: 

Linde Healthcare tel. 0800 90008, fax 010 242 0593 

Woikoski Medical tel. 045 788 15403 

Sjukskötare – Rådgivningar och förfrågningar gällande sjukvårdsärenden 

Tel. 044 323 2813 Telefontid 8:00-15:00 

Heva-enheten har hand om vården av patienter med andningsinsufficiens och patienter som använder V-Pap/BiPap eller hemrespirator. Heva-enheten står för vårdmaterial vid behandling av andningsinsufficiens. 

Mera uppgifter om astman får du här:

Medicinering

 • borsta tänderna
 • ta eventuell öppnande medicin, vänta 15 minuter
 • ta vårdande medicin
 • skölj munnen

PEF-blåsning

 • diagnostisk PEF (görs med öppnande medicin)
 • kontroll-PEF

Astmakontroller

När kontrollerna överflyttas från centralsjukhusets lungpolikliniken till hälsovårdscentralen, bör patienten själv beställa nästa kontrolltid till hälsovårdscentralen.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en sjukdom, som försämrar lungornas kapacitet och där luftrören är förträngda. Sjukdomen är vanligtvis symptomfri i början av sjukdomen.

Symptom

De första symptomen är vanligtvis långvarig hosta, så kallad ”tobakshosta”. När man hostar lösgörs det slem ur lungorna särskilt på morgonen. Det är också vanligt att ha andnöd. I början kommer symptomen vid kraftig ansträngning och senare när sjukdomen har framskridit förorsakar och en liten ansträngning kraftig andnöd.

Vad orsakar förträngning i luftrören?

 • tobaksrökning
 • damm i inandningsluften
 • luftföroreningar
 • ovanliga ärftliga sjukdomar

Kronisk obstruktiv lungsjukdom behandlas med

 • mediciner
 • motion
 • syrgasbehandling

Tilläggsinformation:

Kontaktuppgifter

Vasa Centralsjukhus, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

H-byggnad, 3. våning

Öppethållningstider
mån – tors kl. 8.00-15:00
fre kl. 8:00-14:00

Anmälning vid självanmälningsautomat.

Telefon

Ändring eller annullering av mottagningstid och frågor angående remisser och tidsbokning.
Telefontid vardagar kl. 8.00-8.30 och 12.00-13.00
Tel. 06 213 8015

Sjukskötare – Frågor angående vård.
Vardagar kl. 9.00-11.00
Tel. 06 213 2997

Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.

Gamla sjukhuset, ingång I, våning 2

Bottenviksvägen 1

Pb 111, 68601 Jakobstad

Öppethållningstider

mån – tors kl. 8:00-15:00
fre kl. 8:00-13:00

Telefon

Ändring eller annullering av mottagningstid och frågor angående remisser och tidsbokning.

Tel. 06 786 2495

Sjukskötare – Frågor angående vård.

Telefontid: vardagar måndag – fredag (ej onsdagar) kl. 9:00-10:30; måndag – torsdag kl. 12:30-13:00 

Tel. 06 218 3623

Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.

Telefonrådgivning, Nykarleby

Måndag – fredag kl. 8 – 16

Obs. Ingen tidsbeställning för coronavaccin!

Tel. 06 786 2701

Astma- och sömnskötare, Malmska

Sjukskötare

Måndag -fredag kl. 9 -10:30 (ej onsdagar)

Tel. 06 786 2496

Astmaskötare, Nykarleby

Sjukskötare

Via polikliniken i Nykarleby

Tel. 06 786 2704

Telefonrådgivning, Malmska (Jakobstad, Larsmo, Pedersöre)

Måndag – fredag kl. 8 – 16

Tel. 06 786 1333

Läs mera