Till innehållet

Inremedicinska tjänster

Välkommen till inremedicinska polikliniken.

Andningsförlamningsenheten vårdar patienter som behöver respiratorbehandling i deras egna hem

På avdelningen för inremedicin och neurologi vårdas patienter med inremedicinska, neurologiska och nefrologiska sjukdomar samt patienter med infektioner.

Välkommen till neurologiska polikliniken!

Välkommen till hudpolikliniken!

På dialysavdelningen behandlas patienter med en nedsatt njurfunktion som kräver dialys. Vid dialys rengörs blodet från slaggprodukter och överflödig vätska avlägsnas från kroppen.

Välkommen till lungpolikliniken!