Till innehållet

Dialysvård fås i Österbotten på olika enheter i Vasa, Jakobstad och Kristinestad.

På dialysavdelningen arbetar nefrolog (specialläkare inom njursjukdomar), konsulterande läkare(Jakobstad) sjukskötare,  biträdande avdelningsskötare, teamledare,  avdelningsskötare, sekreterare och anstaltsvårdare. Nefrolog besöker i enheterna regelbundet.

Kroniska njursjukdomar utvecklas långsamt under en period av flera år. Vanliga diagnoser som kan leda till dialys är diabetes, obehandlat högt blodtryck, kroniska njurinflammationer/infektioner och vissa ärftliga njursjukdomar. Vid en kronisk njursvikt är behovet av dialysbehandling bestående.

Dialys inleds vanligtvis efter en långvarig poliklinisk uppföljning, men det är även möjligt att påbörja dialysen akut. Dialysvårdform och start planeras individuellt tillsammans med patienten. Dialys påbörjas då medicinering och diet ej längre är tillräckliga.

Akut njursvikt kan utvecklas t.ex. till följd av svår infektion eller i samband med ett kirurgiskt ingrepp. Akut njursvikt är ofta övergående och i sådana fall kan dialysen avslutas.

Dialys kan genomföras antingen som hemodialys  eller peritonealdialys. Hemodialys sker vanligtvis på dialysavdelningen, men patienten kan ges skolning till att genomföra dialyserna i hemmet (hemhemodialys). Peritonealdialys utförs alltid i hemmet. Hemdialys möjliggör planering av tillexempel arbete, eftersom patienten själv kan bestämma i viss mån när behandlingen utförs.

Hemodialys på dialysavdelningen

På dialysavdelningen görs hemodialys vanligtvis tre gånger per vecka, 4-5 timmar per gång. Behandlingen förutsätter en blodväg i form av AV-fistel eller central dialyskateter.

Patienten uppmuntras att själv vara aktiv till att förverkliga dialysbehandlingarna.

Hemhemodialys

Vid hemhemodialys förverkligar patienten dialyserna själva i hemmet efter att ha fått adekvat skolning på dialysavdelningen. Patienten går dessutom på regelbundna kontroller på dialysavdelningen. Vid problemsituationer finns en telefonjour dit patienterna kan ta kontakt.

Peritonealdialys

Vid peritonealdialys ( bukhinne- eller påsdialys) fungerar patientens bukhinna som dialysfilter. För genomförandet av dialyser behövs en permanent kateter till bukhålan.

Patienten får skolning polikliniskt på dialysavdelningen för genomförandet av peritonealdialys. I fortsättningen går patienten på regelbundna kontroller på dialysavdelningen med en till två månaders mellanrum.

Peritonealdialys kan genomföras genom så kallat handbyten, då dialysvätskan byts för hand 4-5 gånger i dygnet. Påsbyten kan planeras in efter eget dagsprogram.

Vid automatisk peritonealdialysvård  sker påsbyten med hjälp av en maskin nattetid medan patienten sover

Mera information om vård och åtgärder från Hoito-ohjeet.fi.

Vi samarbetar med välfärdsområdets övriga enheter, öppna vården, övriga dialysenheter i Finland och transplantationsenheten.

Vi ordnar i mån av möjlighet gästdialys, i första hand tas kontakt med koordinerande avdelningsskötaren.

Kontaktuppgifter

Sandviksgatan 2-4
H0 våning, ingång mot stranden.

Dialysen är öppen

Må, ons, fre kl. 7:15 – 20:00

Ti, Thu, lö och sö 7:15 – 15:00

Tel. kansli 06 213 2662. Telefontid under öppethållningstider.

Koordinerande avdelningsskötare Kirsi Vaaranmaa 040 570 6047, 06 213 2666

Jakobstads sjukhus
Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1 
68600 Jakobstad 
Ingång A eller H, vån 1 

Dialysen är öppen

Må, ons, fre 7:00 – 18:00

Ti, to, lö 7:30-15:00

Kansli 06 786 2239. Telefontid under öppethållningstider.

Koordinerande avdelningsskötare Kirsi Vaaranmaa 040 570 6047, 06 213 2666

Bottenhavets sjukhus
Lappfjärdsvägen 6
Ingång 1. våning


Öppethållningstid och telefontid ma – lö kl. 7:00 – 15:00, stängd på söndag

Kansli 06 213 2794

Teamdragare 06 213 2794

Koordinerande avdelningsskötare Kirsi Vaaranmaa 040 570 6047, 06 213 2666

Läs mera

Läs till näst: