Till innehållet

Sjukhustjänster

Sjukhustjänster produceras vid Vasa centralsjukhus och vid Malmska i Jakobstad. Allmänmedicinska avdelningar hittas även i kommunerna. Här nedan hittas mer information om de olika sjukhustjänsterna.

Till jouravdelningen kommer patienterna endast akut, via akutpolikliniken, dygnet runt.

Vid Vasa centralsjukhus Intensivvårds- och övervakningsavdelning vårdas barn och vuxna från hela Österbottens välfärdsområde.

Vi ger icke-brådskande specialiserad sjukvård, som kan genomföras på en dag. Vi ger läkemedels- och cytostatikabehandlingar, blodtransfusioner och förbereder inför åtgärder och har därefter hand om eftervården.