Till innehållet

Sjukhustjänster

Österbottens välfärdsområdes sjukhustjänster produceras främst vid Vasa centralsjukhus, men även vid Malmska i Jakobstad. Allmänmedicinska avdelningar hittas även i kommunerna. Här nedan hittas mer information om de olika sjukhustjänsterna.