Till innehållet

Hemsjukhuset är ett alternativ till sjukhusvård och förverkligas i patientens eget hem eller på ett boende istället för på sjukhus. Som patienten kan man t.ex. skrivas ut tidigare från en vårdavdelning och forsätta vården hemma. De mediciner och vårdartiklar som används i hemsjukhusvården enligt vårdplanen ingår i vårdavgiften.

De vanligaste behandlingarna inom hemsjukhuset är 

  • intravenös läkemedelsbehandling (dropp) med antibiotika
  • blod-dropp 
  • vård av isoleringspatienter hemma 
  • palliativ vård och vård i livets slutskede
  • blodprov i samband med hembesök 

Du kan bli patient i hemsjukhuset med remiss från vårdande läkare. 

Vården vid hemsjukhuset förutsätter att patienten själv är villig att överföras som patient till hemsjukhuset. Allmänkonditionen/funktionsförmågan bör vara så bra att du klarar dig hemma mellan hemsjukhusbesöken självständigt eller med stöd av anhöriga och/eller hemvård.

Kontaktuppgifter 

Vi ger kontaktuppgifter till hemsjukhuset i samband med att du blir patient.

Målgrupp

Personer över 16 år, personer i arbetsför ålder, äldre.

Serviceställen

Vi erbjuder hemsjukhusservice i följande områden:

Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby och Kronoby varje dag kl 8-22.  

I nära samarbete med hemsjukhuset i Jakobstadsnejden fungerar även den palliativa polikliniken som erbjuder vård och uppföljning av patienter i palliativ vård.

I Vasa, Korsholm och Laihela fungerar hemsjukhuset dygnet runt alla dagar i veckan.

I Närpes och Kaskö fungerar hemsjukhuset dygnet runt alla dagar i veckan.

Pihlajalinnas Bottenhavets hälsa Oy sköter hemsjukhusservicen i Kristinestad.

Vi har som målsättning att erbjuda jämlik hemsjukhusservice för befolkningen i Österbotten.

Tillhörande tjänster