Till innehållet

Hemsjukhuset är ett alternativ till sjukhusvård och förverkligas i patientens eget hem eller på ett boende istället för på sjukhus. Som patienten kan man t.ex. skrivas ut tidigare från en vårdavdelning och forsätta vården hemma. De mediciner och vårdartiklar som används i hemsjukhusvården enligt vårdplanen ingår i vårdavgiften.

De vanligaste behandlingarna inom hemsjukhuset är 

  • intravenös läkemedelsbehandling (dropp) med antibiotika
  • blod-dropp 
  • vård av isoleringspatienter hemma 
  • palliativ vård och vård i livets slutskede
  • blodprov i samband med hembesök 

Du kan bli patient i hemsjukhuset med remiss från vårdande läkare. Du kan även själv fråga möjlighet till hemsjukhusvård om din vårdande läkare.

Vården vid hemsjukhuset förutsätter att patienten själv är villig att överföras som patient till hemsjukhuset. Allmänkonditionen/funktionsförmågan bör vara så bra att du klarar dig hemma mellan hemsjukhusbesöken självständigt eller med stöd av anhöriga och/eller hemvård.

Kontaktuppgifter 

Vi ger kontaktuppgifter till hemsjukhuset i samband med att du blir patient.

Målgrupp

Personer över 16 år, personer i arbetsför ålder, äldre.

Vi erbjuder hemsjukhusservice:

I Vasa, Korsholm och Laihela är hemsjukhusvården verksam dygnet runt varje dag.

I övriga kommuner (förutom Vörå och Kristinestad) är man verksam mellan klockan 7 och 22 varje dag. I Vörå ordnas vården via den allmänmedicinska avdelningen. Pihlajalinna, Bottenhavets Hälsa Ab, sköter tillsvidare hemsjukhusverksamheten i Kristinestad mellan klockan 8 och 16, övriga tider sköts verksamheten av den allmänmedicinska avdelningen.

Vi har som målsättning att erbjuda jämlik hemsjukhusservice för befolkningen i Österbotten.

Tillhörande tjänster