Till innehållet

På allmänmedicinska avdelningar vårdar och rehabiliterar vi patienter med kortvariga akuta sjukdomar. På en del avdelningar erbjuder vi intervallvård eller vårdbedömningsperioder. Vi vårdar också patienter som väntar på en plats till effektiverat serviceboende och ger palliativ vård och vård i livets slutskede. 

Syftet med vården är att förbättra måendet, bota akuta hälsoproblem och förbättra funktionsförmågan med målsättningen utskrivning till hemmet. Vi erbjuder aktiverande och rehabiliterande vård för att förbättra och upprätthålla funktionsförmågan. Vår målsättning är att ge god vård och omsorg också i livets slutskede.

På vardagar är det möjligt att efter behovsbedömning få fysioterapeuttjänster. Våra läkare ansvarar för den medicinska vården och läkarronder sker regelbundet på avdelningen. 

  • Sjukförsäkringskort
  • Recept och medicinlista över mediciner du använder eller nyligen använt
  • Eventuella egna ögondroppar och astmamediciner att inandas
  • Eventuellt uppföljningskort för avgiftstaket
  • Det gröna kortet efter uppnått avgiftstak, om du har
  • Eventuella personliga hjälpmedel (rullstol, rollator, käpp m.m.)
  • Personliga hygienartiklar ss. tandborste, kam, rakapparat (endast oparfymerade hygienprodukter)
  • Gärna egna inneskor
  • Eventuellt mobiltelefon och laddare

Ta inte med större summor pengar och värdeföremål till avdelningen, räkningen sänds hem. Vi ansvarar inte för personliga ägodelar.

Serviceställen

Det finns 14 allmänmedicinska avdelningar inom Österbottens 20-välfärdsområde enligt följande.

Jakobstad, Allmänmedicinsk avdelning 1
Malmska området ingång B, Kållbyvägen 7
21 patientplatser
Kontakt till avdelningen tfn 06 786 1410 eller 06 786 1451
Besökstid kl 14-15 och 18-19

Jakobstad, Allmänmedicinsk avdelning 2
Malmska området ingång B, Kållbyvägen 7
20-21 patientplatser
Kontakt till avdelningen 
Tfn 040 557 9739 (röda modulen) eller 040 558 3321 (blå modulen)
Patienttelefon 040 545 0829 
Besökstid kl 14-15 och 18-19

Jakobstad, Allmänmedicinsk avdelning 3
Malmska området ingång B, Kållbyvägen 7
16 patientplatser (2022)
Kontakt till avdelningen tfn 06 786 1430, 06 786 1453
Besökstid kl 14-15 och 18-19

Nykarleby, Allmänmedicinsk avdelning
Nykarleby vårdcentral, Mathesiusgatan 9, ingång från Bankgatan, ingång H
21 patientplatser
Kontakt till avdelningen tfn 050 438 5970
Besökstid kl 14-15 och 18-19

Vörå, Allmänmedicinska avdelning
Öurvägen 25
20 patientplatser 
Kontakt till avdelningen tfn 06 385 2265 
Besökstid kl 14-15 och 18-19

Korsholm, Allmänmedicinsk avdelning
Postadress Gamla Karperövägen 17, besöksadress Monavägen 9
26 patientplatser
Kontakt till avdelningen tfn 06 327 7540 och 06 327 7541
Besökstid 14-15 och 18-19

Vasa, Allmänmedicinsk avdelning 1
Dammbrunnsvägen 4
18 patientplatser
Kontakt till avdelningen 040 705 4818 tai 040 537 9057
Patienttelefon 040 668 9988
Besöktstid kl 14-16 och 18-19

Vasa, Vasa, Allmänmedicinsk avdelning 2
Dammbrunnsvägen 4
18 patientplatser
Kontakt till avdelningen tfn. 06 3251780 och 040 621 1235
Besökstid kl 14-16 och 18-19

Vasa, Allmänmedicinsk avdelning 3
Dammbrunnsvägen 4
18 patientplatser
Kontakt till avdelningen tfn 040 632 8111
Besökstid Inga speciella tider

Vasa, Allmänmedicinsk avdelning 4
Dammbrunnsvägen 4
22 patientplatser
Kontakt till avdelningen tfn 040 627 9669 ja 040 563 4710
Besökstid kl 14-16 och 18-19

Laihela, Allmänmedicinsk avdelning
Vallimäentie 43
10 patientplatser
Kontakt till avdelningen tfn 06 325 8217 och 040 714 8916
Besökstid kl 14-15 och 17-18

Malax, Allmänmedicinsk avdelning, Stampvägen 2
33 patientplatser 
Kontakt till avdelningen tfn 040 650 8004 eller 040 650 8007
Besökstid kl 14-15 och 18-19

Närpes, Allmänmedicinsk avdelning
Kyrkvägen 6H
27-31 patientplatser 
Kontakt till avdelningen tfn 06 224 9710
Besökstid varje dag kl 14-15 och 18-19

Kristinestad, Allmänmedicinsk avdelning som köptjänst av Bottenhavets hälsa Oy
18 patientplatser

Lappfjärdsvägen 8
Kontakt till avdelningen tfn 06 218 6010 och 040 834 2531
Besökstid varje dag kl. 13–14 och kl. 17–18

Tillhörande tjänster