Till innehållet

På allmänmedicinska avdelningar vårdar och rehabiliterar vi patienter med kortvariga akuta sjukdomar. På en del avdelningar erbjuder vi intervallvård eller vårdbedömningsperioder. Vi vårdar också patienter som väntar på en plats till effektiverat serviceboende och ger palliativ vård och vård i livets slutskede. 

Syftet med vården är att förbättra måendet, bota akuta hälsoproblem och förbättra funktionsförmågan med målsättningen utskrivning till hemmet. Vi erbjuder aktiverande och rehabiliterande vård för att förbättra och upprätthålla funktionsförmågan. Vår målsättning är att ge god vård och omsorg också i livets slutskede.

På vardagar är det möjligt att efter behovsbedömning få fysioterapeuttjänster. Våra läkare ansvarar för den medicinska vården och läkarronder sker regelbundet på avdelningen. 

  • Sjukförsäkringskort
  • Recept och medicinlista över mediciner du använder eller nyligen använt
  • Eventuella egna ögondroppar och astmamediciner att inandas
  • Eventuellt uppföljningskort för avgiftstaket
  • Det gröna kortet efter uppnått avgiftstak, om du har
  • Eventuella personliga hjälpmedel (rullstol, rollator, käpp m.m.)
  • Personliga hygienartiklar ss. tandborste, kam, rakapparat (endast oparfymerade hygienprodukter)
  • Gärna egna inneskor
  • Eventuellt mobiltelefon och laddare

Ta inte med större summor pengar och värdeföremål till avdelningen, räkningen sänds hem. Vi ansvarar inte för personliga ägodelar.

Vi önskar att en anhörig fungerar som kontaktperson.

Kontakta avdelningen gärna efter kl. 12 om frågor som gäller er anhörig.

Helst inte så många besökare på samma gång, följ besökstiderna.

Om du är förkyld, undvik besök på avdelningen.

Serviceställen

Det finns 14 allmänmedicinska avdelningar inom Österbottens 20-välfärdsområde enligt följande.

Jakobstad, Allmänmedicinsk avdelning 1
Malmska området ingång B
Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad
21 patientplatser
Kontakt till avdelningen tfn 06 786 1410 eller 06 786 1451
Avdelningens gsm-telefonnummer kan vid behov användas för korta textmeddelanden 040 583 2521 eller 040 556 6104
Besökstid kl 14 – 19, övriga tider enligt överenskommelse med personalen.


Jakobstad, Allmänmedicinsk avdelning 2
Malmska området ingång B
Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad
20-21 patientplatser
Kontakt till avdelningen
Tfn 040 557 9739 (röda modulen) eller 040 558 3321 (blå modulen)
Patienttelefon 040 545 0829
Avdelningens gsm-telefonnummer kan vid behov användas för korta textmeddelanden.
Besökstid kl 14 – 19, övriga tider enligt överenskommelse med personalen.


Jakobstad, Allmänmedicinsk avdelning 3
Malmska området ingång B
Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad
16 patientplatser (2022)
Kontakt till avdelningen tfn 06 786 1430, 06 786 1453
Besökstid kl 14 – 19, övriga tider enligt överenskommelse med personalen.

Nykarleby, Allmänmedicinsk avdelning
Nykarleby vårdcentral, ingång från Bankgatan, ingång H
Mathesiusgatan 9, 66900 Nykarleby
21 patientplatser
Kontakt till avdelningen tfn 050 438 5970
Besökstid kl 14 – 19, övriga tider enligt överenskommelse med personalen.

Vörå, Allmänmedicinska avdelning
Öurvägen 25, 66800 Oravais
20 patientplatser
Kontakt till avdelningen tfn 06 218 4034
Avdelningens gsm-telefonnummer kan vid behov användas för korta textmeddelanden 044 727 7368
Besökstid kl 14 – 19, övriga tider enligt överenskommelse med personalen.

Korsholm, Allmänmedicinsk avdelning
Postadress Gamla Karperövägen 17, 65610 Korsholm
Besöksadress Monavägen 9, 65610 Korsholm
26 patientplatser
Kontakt till avdelningen tfn 050 432 3971 och 044 727 1397
Avdelningens gsm-telefonnummer kan vid behov användas för korta textmeddelanden.
Besökstid kl 14 – 19, övriga tider enligt överenskommelse med personalen.

Vasa, Allmänmedicinsk avdelning 1
Dammbrunnsvägen 4, 65100 Vasa
19 patientplatser
Kontakt till avdelningen 040 705 4818 eller 040 537 9057
Patienttelefon 040 668 9988
Avdelningens gsm-telefonnummer kan vid behov användas för korta textmeddelanden.
Besöktstid kl 14 – 19, övriga tider enligt överenskommelse med personalen.


Vasa, Allmänmedicinsk avdelning 2
Dammbrunnsvägen 4, 65100 Vasa
18 patientplatser
Kontakt till avdelningen tfn. 040 182 3747 och 040 621 1235
Avdelningens gsm-telefonnummer kan vid behov användas för korta textmeddelanden.
Besökstid kl 14 – 19, övriga tider enligt överenskommelse med personalen.

Huvudbyggnad, hus 1

Vasa, Allmänmedicinsk avdelning 3
H-hus, våning 5, flygel A

Sandviksgatan 2 – 4, 65130 Vasa
18 patientplatser
Kontakt till avdelningen tfn 040 632 8111
Avdelningens gsm-telefonnummer kan vid behov användas för korta textmeddelanden.
Besökstider kl 13 – 19, övriga tider enligt överenskommelse med personalen.
Anhöriga till patienter i terminalvård, inga besökstider. Kan fritt besöka sina anhöriga.

Vasa, Allmänmedicinsk avdelning 4
H-hus, våning 5, flygel D

Sandviksgatan 2 – 4, 65130 Vasa
22 patientplatser
Kontakt till avdelningen tfn 040 627 9669 ja 040 563 4710 (patienttelefon)

OBS! Förfrågningar per telefon gällande anhöriga mellan kl 12.30-15.00
Besökstid kl 13 – 19, övriga tider enligt överenskommelse med personalen.

Laihela, Allmänmedicinsk avdelning
Vallinmäentie 43, 66400 Laihela
10 patientplatser
Kontakt till avdelningen tfn 040 714 8916
Avdelningens gsm-telefonnummer kan vid behov användas för korta textmeddelanden.
Besökstid kl 14 – 19, övriga tider enligt överenskommelse med personalen.

Malax, Allmänmedicinsk avdelning
Stampvägen 2, 66100 Malax
33 patientplatser
Kontakt till avdelningen tfn 040 650 8004 eller 040 650 8007
Avdelningens gsm-telefonnummer kan vid behov användas för korta textmeddelanden.
Besökstid kl 14 – 19, övriga tider enligt överenskommelse med personalen.

Närpes, Allmänmedicinsk avdelning
Kyrkvägen 6H, 64200 Närpes
24 patientplatser
Kontakt till avdelningen tfn 06 2187645
Besökstid varje dag kl 14 – 19, övriga tider enligt överenskommelse med personalen.

Avdelningens gsm-telefonnummer kan vid behov användas för korta textmeddelanden 040 674 6008

Kristinestad, Allmänmedicinsk avdelning som köptjänst av Bottenhavets hälsa Oy
Lappfjärdsvägen 8, 64100 Kristinestad
18 patientplatser
Kontakt till avdelningen tfn 06 218 6010 och 040 834 2531
Besökstid varje dag kl. 14 – 19, övriga tider enligt överenskommelse med personalen.

Tillhörande tjänster