Till innehållet
Från människa till människa

Hemsjukhuset ger vården i hemmet – ibland ända till livets slut

Satu Reini står inför bilen.

Sjukskötarna på hemsjukhuset packar ner bland annat engångshandskar, desinfektionsmedel, blodtrycksmätare och läkemedel i sin väska. På hembesöket tar de även med sig den yrkesskicklighet och kompetens som också annars skulle användas om patienten vårdades på en avdelning.

Hemsjukhusvård är sjukvård som ges i hemmet. Hemsjukhuset är tänkt att underlätta utskrivningen från sjukhuset och hjälpa patienten att klara sig hemma, samtidigt som det stöder anhöriga i hemvården av patienten. Hemsjukhusvården består av olika åtgärder, bland annat provtagning, mätningar, tillsyn över läkemedelsbehandling samt smärtlindring. Sjukskötare Satu Reini var en av dem som var med och startade upp hemsjukhusverksamheten i Vasa i slutet av 1990-talet.

– Då i början var vi ett team på tio personer. Fyra av oss jobbar fortfarande kvar, berättar Reini.

Ännu vid millennieskiftet saknades lagbestämmelser om hemsjukhusverksamheten, så Reini och hennes kollegor fick börja planera på egen hand. De gick igenom erfarenheter från andra hemsjukhus  och funderade till exempel ut vad de ska packa med sig i väskan de tar med på hembesöken. I dag är det hälso- och sjukvårdslagen som styr hemsjukhusvården.

Arbetstagare lockas av varierande uppgifter

I dag är det knappt 14 personer som sköter verksamheten i Vasa, dessutom behövs vikarier.

– Vi har en bra stämning på jobbet, men ibland är det svårt att hitta vikarier. Vi jobbar ensamma och de flesta uppgifterna kräver sjukskötarexamen. Vi kan alltså inte erbjuda en plats åt exempelvis studerande eller närvårdare, förklarar Reini.

Hemsjukhuset i Vasa är i gång dygnet runt. På nätterna jobbar personalen i par så ingen behöver röra sig ensam. I Jakobstadsnejden är verksamheten i gång från morgonen till tio på kvällen, där jobbar personalen i regel ensamma.

Linda Hedman står inför bilen.
Det blir mycket körande, eftersom patienterna kan bo långt bort.

– Att jobba ensam är inget man behöver oroa sig över, det är bara att ringa en kollega om man undrar över något. Ibland åker man i par på besöken, om man vet att det kommer att behövas ett extra par händer eller om någon ska lära sig en ny åtgärd, berättar sjukskötare Linda Hedman i Jakobstadsteamet.

Hemsjukhuset vårdar exempelvis inte missbrukare, utan de vårdas på akuten eller en avdelning. Det här ökar också tryggheten när man ska jobba ensam.

Omväxlande arbetsdagar och mångsidiga uppgifter är det som motiverar personalen på enheten. Det blir mycket körande, eftersom patienterna kan bo långt bort. Man måste lägga tid på att planera rutterna så att alla får sina läkemedel i tid.

– Så mycket som jag har kört under årens lopp skulle jag säkert vara en ypperlig taxichaufför, skrattar Reini.

Så mycket som jag har kört under årens lopp skulle jag säkert vara en ypperlig taxichaufför,

skrattar Reini.

Uppskattat att kunna vara sjuk och somna in hemma

Skötaren Linda Hedman mätar blodtryck.
Hemsjukhusvården består av olika åtgärder, bland annat provtagning, mätningar, tillsyn över läkemedelsbehandling samt smärtlindring.

Ofta får patienten intravenös antibiotika eller vätskebehandling samt smärtlindring. Hemsjukhuset ger också palliativ vård och vård i livets slutskede. Palliativ vård ges till dem som har en obotlig, progressiv sjukdom. Den palliativa vården minskar lidandet och värnar om livskvaliteten, och kan pågå i flera år.

Ibland är smärtlindring samt vätskebehandling och sondmatning den ända hjälpen man kan ge. Många finner tröst i att de kan somna in hemma, omgivna av sina nära. Hemsjukhusets sjukskötare kommer alltså ibland i kontakt med döden.

– Patienterna är mycket tacksamma och lyckliga över att de kan få vård och somna in hemma. Döden är något vi kan diskutera med arbetskompisarna. Det är lättare att prata om det med någon som varit med om processen, berättar Reini.

Yrkesskicklighet och kreativitet viktigt på hemsjukhuset

Bill Ravall i Jakobstad är en av hemsjukhusets tacksamma patienter. Om det inte vore för hemsjukhuset skulle Bill få sin vård på en avdelning.

Linda Hedman lägger antibiotikan i kanylen och lyfter upp påsen på bokhyllan under infusionen.

– Vi får vara kreativa i det här jobbet, ler Hedman och brer ut en skyddsduk på pianopallen så att hon kan plocka fram sina arbetsredskap.

Varje patients hem ser olika ut och ingen sjukdom är den andra lik. Det gäller att fundera vad som fungerar bäst: ska personen ligga i sin säng eller vore det bättre i fåtöljen i vardagsrummet?

Varje patients hem ser olika ut och ingen sjukdom är den andra lik. Det gäller att fundera vad som fungerar bäst: ska personen ligga i sin säng eller vore det bättre i fåtöljen i vardagsrummet?

Vården inleds ofta redan på sjukhuset, till exempel på akuten. Sedan flyttas vården till hemmet.

– Avdelningen har ett visst antal platser reserverade för hemsjukhusets patienter om det skulle visa sig att vården som ges i hemmet inte räcker till, berättar Hedman.

Hemsjukhuset kan ändå inte utföra precis alla åtgärder. Vid varje besök bedömer sjukskötaren hur patienten mår och vid behov föreslår hen att patienten flyttas till sjukhuset.

I framtiden kommer Österbottens välfärdsområde i allt större utsträckning kunna ge sjukhusvård i hemmet istället för att patienten ska behöva vara intagen på en sjukhusavdelning.

HEMSJUKHUSET

– Vård av sjukhusstandard i patientens hem
– Patienterna är över 18-åringar som klarar sig hemma mellan hemsjukhusskötarnas besök
– Vårdperioden kan vara allt från några dagar upp till flera månader lång
– De vanligaste åtgärderna är vätskebehandling, provtagning, intravenös antibiotikabehandling samt vård i livets slutskede
– Finns i nuläget i Jakobstadsnejden samt i Vasa- och Korsholmsregionen. Dessutom har Närpes högeffektiv hemsjukhusvård och i Kristinestad står Bottenhavets Hälsa för servicen. Hemsjukhuset i Korsholm och teamet i Vasa kommer att förenas under år 2022. Tanken är att utvidga verksamheten till hela Österbotten.

Artikeln är en del av Österbottens välfärdsområdes artikelserie Från människa till människa, där vi får en djupare inblick i vardagen och servicen för våra kunder och professionella.