Till innehållet

Vård inom specialsjukvård kräver remiss från en läkare. Remissen fås från en läkare på hälsovårdcentral, privat läkarstation eller arbetshälsovård.  

Tillgången till vård definieras av Hälso- och sjukvårdslag. Icke-brådskande sjukvård kräver en remiss. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att en remiss har mottagits vid den specialiserade sjukvården. Behovet av specialiserad sjukvård eller undersökningar bedöms av den läkare som tagit emot remissen.  

Ett besök på polikliniken är avgiftsbelagd, också oannulerade besök faktureras. Avgifterna grundar sig på lag om klientavgifter inom social- och hälsovården. Mera information om klientavgifter kan du läsa här: Klient- och patientavgifter.  

Vi sköter bland annat patienter med allmänkirurgiska sjukdomar, plastikkirurgi, sjukdomar i buk- och matsmältningsorganen (gastrokirurgi), kärlsjukdomar och sjukdomar i  bröstkorgsområdet (thorax), sjukdomar i stöd- och rörelseorganen (ortopedi, traumatologi) och sjukdomar i urinorganen (urologi).

Mera information om vård och åtgärder från Hoito-ohjeet.fi.

Obs!

För ortopediska patienter vid Vasa centralsjukhus har en Hjälpare -mobilappstig införts i november 2023. Patienten får en inbjudan till nedladdning av appen från vårdpersonalen via SMS och inloggningen till vårdstigen sker genom stark identifiering.

Läs mer om appen

Vasa Centralsjukhus, H-byggnad, 1. och 2. våning. Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa. Öppethållningstid vardagar kl. 8:00 – 15:00. Anmälning vid självanmälningsautomat.
Telefon
Ändring eller annullering av mottagningstid och frågor angående remisser och tidsbokning.
Telefontid må-to kl. 8.00 -11.00, fre kl 9.00 – 11.00

Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.

Bottenviksvägen 1,  68600 Jakobstad,  Ingång H byggnad, våning 3.
Telefon
Ändring eller annullering av mottagningstid och frågor angående remisser och tidsbokning.
Må – to kl 13:30 – 14:30

Avdelningssekreterare: Förfrågningar om remisser och tidsbokningar
Vardagar 8:00 – 9:00 och 13:00-13:30

Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.

Skötaren stöder den som har en stomi eller PEG-matningsslang samt de som insjuknat i cancer och dennes anhöriga att klara av den förändring som sjukdomen innebär.

Kontaktuppgifter

Stomiskötare

Vasa Centralsjukhus tel. 06 213 1538

Jakobstad sjukhus tel. 0509197426, telefontid: torsdag kl. 8:00-9:00.

På sårskötarmottagningen vårdas patienter som har problem med sårläkningen, samt sår som behöver skötas före kirurgiska åtgärder. Patienterna kommer med remiss, eller på postop kontroll från avdelningen, eller för planering av fortsatta åtgärder. Ansvarsläkare är ifrågavarande linjes specialistläkare.

Poliklinikens sårskötare är en regional kontaktperson som man kan konsultera via telefon.

Kontaktuppgifter

Sårskötare

Vasa Centralsjukhus 06 213 1533

Telefontid må och ons kl 13.30-14.30, to kl 14.30-15.00

Medikalvaktmästare

Medikalvaktmästaren gipsar frakturer, tar bort stygn, byter och reparerar gipsen vid behov. Han gör olika skenor och specialgips för till exempel diabetiker och sårpatienter samt sätter de gjorda stöden på plats. Medikalvaktmästaren provar även ut olika vrist- och handledsstöd.

Medikalvaktmästaren ger råd även per telefon.

Kontaktuppgifter

Medikalvaktmästare

Vasa Centralsjukhus, H-huset 1. våning. Tel 06 213 5540

Vi sköter patienter med led-, muskel eller benproblem. Förslitningsbesvär (artros), ryggbesvär och frakturer är de vanligaste besvären som sköts hos oss.

Förfrågningar angående operationstidpunkt:

Vasa centralsjukhus

Dagkirurgi Y-byggnad, 2. våning

06 213 1546 

Telefontid må–to kl. 9.00–15.00, fre kl. 9.00–14.00

Leiko Y-byggnad, 2. våning

06 213 4496 eller 06 213 4492

Telefontid må-to kl. 9.00-15.00, fre kl.9.00 – 14.00 

Kontaktuppgifter

Läge

Vasa Centralsjukhus, H-byggnad, 1-2. våning.

Öppethållningstider

Vardagar kl. 8.00–15.00

Remiss förfrågan / Kansli

06 213 1522

Telefontid må–to kl. 8.00 – 11.00, fre 9.00 – 11.00

Vårdsamtal

06 213 4523

Telefontid må – to kl. 8.00 – 9.00

Neurokirurgisk sjukskötare

06 213 4533

Telefontid mån och ons kl. 14.30–15.00

Vi gör undersökningar och tar hand om patienter, som har:

  • urineringsbesvär/problem (inkontinens, förstorad prostata, ärrbildning i urinröret, urinvägsstenar, blod i urinen, urinstopp osv.)
  • problem med erektionen
  • urologiska cancersjukdomar (urinblåse-, njur-, testikel-, penis-, prostata)

Kontaktuppgifter

Vasa Centralsjukhus:

Öppethållningstider vardagar kl. 8.00–15.00

Remiss förfrågan / Kansli

Tel. 06 213 1522

Telefontid må-to kl. 8.00 – 11.00, fre kl. 9.00 – 11.00.

Vårdsamtal

Sjukskötare tel. 06 213 5494

Ma – to kl. 8.30-9.00

Uroterapeuterna tel. 06 213 1537 , 06 213 4540

Må–to kl. klo 8.30–9.00

Jakobstad sjukhus

Uroterapeut: tel. 0509197426,

Telefontid: torsdag kl. 8:00-9:00.

Svenska info text på kommande

Kontaktuppgifter

Vasa Centralsjukhus

Ändring eller annullering av mottagningstid och frågor angående remisser och tidsbokning.

Tel. 06 213 4544 Telefontid mån-to kl. 8.30-9.00

Förfrågningar angående operationstidpunkt

Tel. 06 213 4481 Telefontid mån-fre kl. 9.00-15.00

Vi tar hand om olika venösa och arteriella sjukdomar.

Kontaktuppgifter

Vasa Centralsjukhus

Kärlskötare

06 213 1532, 06 213 1534

Må – to kl 8.30 – 9.00 och fre kl 9.00 – 9.30

Förfrågningar angående åderbråcksoperationens tidpunkt

Tel: 06 213 4483

Må-fre kl 9.00-15.00

Förfrågningar angående arteriella operationens tidpunkt.

Tel. 06 213 4496

Må-fre klo 9.00-15.00

I Vasa centralsjukhus kärlskötarnas telefontider är måndag till torsdag kl. 08:30-09:00 och på fredagar kl. 9.00 – 9.30, tel. 06 213 1532 eller 06 213 1534.

Till kärlskötarnas viktigaste uppgift hör uppföljning av bypasser i extremiteter. Oftast använder man som reservdelar till dessa bypasser patientens egna vener. Efter operationen går patienterna hos kärlskötarna för regelbundna kontroller.

Det är viktigt att patienten hemma följer med det opererade benet och direkt tar kontakt till kärlskötarna ifall problem uppstår. Bypass patienter får ta kontakt även utanför telefontiderna. Vi önskar att bypass patienterna hellre tar kontakt en gång i onödan än en gång för lite. Detta är väldigt viktigt för att bypasserna inte skall hinna stockas.

Vi sköter hud- och bröstförändringar samt bråck.

Kontaktuppgifter

Vasa Centralsjukhus

Allmänkirurgisk skötare

Tel. 06 213 4522

Telefontid onsdagar kl. 13:00-14:00.

Köförfrågningar angående operationstidpunkt (bröst- och annan allmänkirurgi)

Tel: 06 213 4481

Telefontid mån-fre kl. 9.00-15.00