Till innehållet

Kirurgiska tjänster

På operationsavdelningen görs årligen ca 5 000 operationer. Av dessa är ungefär hälften dejouroperationer.

På preoperativa polikliniken kartlägger vi patientens hälsotillstånd inför en planerad operation med hjälp av intervjuer och undersökningar.

Dagkirurgi är en avdelning för planerade operationer. Patienten anländer till sjukhuset på operationsdagens morgon och blir hemförlovad samma dag.

Välkommen till kirurgiska polikliniken.

Välkommen till ögonenheten!

På skopienheten undersöker vi och behandlar sjukdomar som berör mag-och tarmkanalen, urinvägar/urinblåsa, luftrör, lungor samt gallvägar. Verksamheten består av skopier och ingrepp i samband med dessa.