Till innehållet

Tillgång till vård

Vård inom specialsjukvård kräver remiss från en läkare. Remissen fås från en läkare på hälsovårdcentral, privat läkarstation eller arbetshälsovård.  

Tillgången till vård definieras av hälso- och sjukvårdslag Icke-brådskande sjukvård kräver en remiss. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att en remiss har mottagits vid den specialiserade sjukvården. Behovet av specialiserad sjukvård eller undersökningar bedöms av den läkare som tagit emot remissen.  

Ett besök på polikliniken är avgiftsbelagd, också oannulerade besök faktureras. Avgifterna grundar sig på lag om klientavgifter inom social- och hälsovården. Mera information om klientavgifter kan du läsa här: Klient- och patientavgifter.  

Vi säkrar brådskande vård i samverkan med andra aktörer.

Ingen ögondejour tillsvidare.

Ögonenheten

Vi sköter olika ögonsjukdomar så som ögontryckssjukdomar, förändringar i ögonbotten relaterad till diabetes, åldersförändringar i gulafläcken (ögonbotten), skelningar och ögoninflammationer. Vi utför mindre åtgärder i ögonområdet så som avlägsnande av hudförändringar, glaskroppsinjektioner, olika laserbehandlingar samt fotograferingsundersökningar.

Ögondagskirurgi

Vi utför ögonoperationer främst under lokalbedövning, vid behov under nedsövning. Som dagkirurgisk patient hemförlovas du samma dag efter operationen.  Våra vanligaste ögonoperationer är starroperationer. Vi utför även bland annat glaskropps- och näthinnekirurgiska åtgärder, ögonlocksoperationer samt tårkanalskirurgi. 

Mera information om vård och åtgärder från Hoito-ohjeet.fi.

Kontaktuppgifter

Vasa centralsjukhus

A-byggnaden, våning 6
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa

Öppethållningstid: vardagar kl. 8:00 – 15:00

Ändring eller annullering av mottagningstid och frågor angående remisser och tidsbokning.

Sjuksköterska
Telefontid på vardagar kl 9.00-11.00
06 2131592

Avdelningssekreterare
Telefontid på vardagar kl. 8.00-15.00
06 2131597
Fax 06 213 1598

Jakobstad sjukhus

Entré H byggnad, våning 3

Bottenviksvägen 1
68600 Jakobstad

Ändring eller annullering av mottagningstid och frågor angående remisser och tidsbokning.

Sjukskötare
Må – fre kl 8:00 – 9:00
Tel 06 7862235