Till innehållet

På hörselstationen (i Vasa och Jakobstad) utförs hörselundersökningar.

Personalen på hörselstationen ansvarar för val och utprovning av hörapparater, handledning samt service. Rehabiliteringsenheten ansvarar för andra hjälpmedel.

Till hörselstationen kommer man med remiss från hälsovårdscentralen, privatläkare eller arbetsplatsläkare.

Om patienten redan har hörapparat och är i behov av en ny, behövs ej ny remiss, utan patienten tar själv kontakt vid behov till hörselstationen på telefontid.

Köptjänst av hörapparater 

Österbottens välfärdsområde har konkurrensutsatt avtalet för hörselrehabilitering. Kontraktet med FinFonic har upphört 31.12.2022.  
De nya tjänsteproducenterna i Vasa och Sydösterbotten är Kuulostudio Oy och i Jakobstadsregionen Aurix. 
 
Verksamheten fortsätter som tidigare. Service av hörapparater är fortfarande avgiftsfri för kunden via tjänsteproducenterna. 
 
Kuulostudio har påbörjat sin verksamhet 2.1.2023 i posthuset, Hovrättsesplanaden 23, 65100 Vasa.  Kuulostudios telefonnummer är 045 656 1119
 
I Jakobstadsregionen fortsätter verksamheten som tidigare antingen via hörselstationen på Jakobstads sjukhus eller Aurix. 
 

Servicedagar för hörapparater i Närpes

Nästa servicedagar för hörapparater i Närpes är

tisdagar 13.8.2024 och 10.9.2024

Kl. 9-11.30 och 12-14 utan tidsbokning.

Endast service, inga apparatsjusteringar.

Närpes vård- och servicecenter

Kyrkvägen 6 G 64200 Närpes

Tel: 06 213 1376, på måndagar och torsdagar kl. 8-10

Kontaktuppgifter

Hörselstation Vasa

Läge Vasa Centralsjukhus, Sandviksgatan 2-4, 65100 Vasa, A-flygel, 7. våning
Öppet vardagar kl 8.00-15.00

17.6-11.8.2024 telefontid endast på måndagar kl. 8-10 

Telefontid måndagar kl 8.00-10.00 och torsdagar kl 8.00-10.00.
tel 06 213 1376

Hörselstation Jakobstad

Bottenviksvägen 1, Jakobstad

Ingång H, 4. våning

Öppet vardagar kl 8.00-15.00

Telefontid:

måndagar kl 8.00-10.00 och torsdagar kl 14.00-15.00

tel 040 540 5963

Du har fått ny hörapparat. Hörapparaten hjälper dig att höra bättre och underlätta det vardagliga livet. De återger inte normal hörsel utan drar nytta av den hörsel som är kvar.

Vänja dig med hörapparaten
Att vänja sig med hörapparaten är tidskrävande och kräver tålamod. Sätt apparaten i örat enligt föreskrifter som du fått (se handbok, insättning / borttagning av hörapparat). Apparaten kan pipa om öronsnäckan sitter inte ordentligt på plats.

Batteribyte Hörapparaten meddelar medljudsignal när batteriet håller på att ta slut.
1. Öppna batteriluckan. Luckan öppnas genom att dra utskjutande delen neråt.
2. Ta bort det använda batteriet.
3. Från det nya batteriet tas skyddsfilmen bort och vänta 3-5 minuter så batteriet hinner ladda innan du sätter in det i hörapparaten.
4. Sätt det nya batteriet på plats med släta sidan (+märket) uppåt.
5. Stäng batteriluckan noga.

Rengörning av hörapparaten

  • Torka bort fett och smuts av hörapparaten med en mjuk duk / trasa efter anvädning.
  • Använd ej vatten.
  • Använd inte hörappareten när du duschar eller badar bastu.

Rengörning av öronsnäckan
Ljudet leds bättre genom en ren snäcka. Den normala snäckan kan tvättas med vatten och mild tvål. Andra snäckor putsas med en tork duk / trasa.

Byte av vaxfilter
Vaxfiltret skyddar hörapparaten från vax. Filtret byts när vax har samlats. Vax stoppar ljudet.

Byte av slang
När slangen mellan öronsnäckan och hörapparaten blir hård eller gulaktig skall den bytas. Slangen byts 2–4 mpnders mellanrum eller när den är hård eller gulaktig. Förvara resevslangen i en sluten plastpåse.

Hörapparaten är en låneapparat från sjukhuset. Lönetiden för hörapparaten är fem år, efter det har du rätt att få en ny hörapparat. Du kan ta kontakt direkt till Hörselsationen. Ingen ny remiss behövs.

Batterier, vaxfilter, slang och silikonpropp måste man skaffa och betala själv. Om du har problem med hörapparaten skall du kontakta Hörselstationen eller samarbetspartner. Försämras hörseln märkbart kontaktar du Hörselstationen.

Anvädningen av hörapparaten kräver anpassning och tålamod. När du har vant dig med hörapparaten behöver man eventuellt justera den. Ta då kontakt till Hörselstationen.

Vid andra öronproblem (t.ex. Inflammation) skall man kontakta egen hälsovårdscentral. Om du är i behov av andra hörselhjälpmedel än hörapparat skall du kontakta rehabiliteringshandledare.

Rehabiliteringshandledares kontaktuppgifter

Vuxna tel. 040 728 8046

Barn tel. 040 578 2848