Till innehållet

Tillgång till specialiserad sjukvård

Vård inom specialsjukvård kräver remiss från en läkare. Remissen fås från en läkare på hälsovårdcentral, privat läkarstation eller arbetshälsovård.  

Tillgången till vård definieras av hälso- och sjukvårdslag Icke-brådskande sjukvård kräver en remiss. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att en remiss har mottagits vid den specialiserade sjukvården. Behovet av specialiserad sjukvård eller undersökningar bedöms av den läkare som tagit emot remissen.  

Ett besök på polikliniken är avgiftsbelagd, också oannulerade besök faktureras. Avgifterna grundar sig på lag om klientavgifter inom social- och hälsovården. Mera information om klientavgifter kan du läsa här: Klient- och patientavgifter.  

Öron-, näs-, halspolikliniken är en åtgärdspoliklinik. Vi vårdar patienter som har olika besvär, sjukdomar och skador i öron-, näs- och halsområdet. Vi gör operationsbedömningar samt polikliniska operationer. 

Patienter med akut remiss tas emot under poliklinikens öppethållningstider, övriga tider till akuten. 

Kontaktuppgifter

Vasa Centralsjukhus

A-flygel, 7. våning Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

Öppet vardagar kl 8.00-15.00

Ändring eller annullering av mottagningstid och frågor angående remisser och tidsbokning.
Telefontid vardagar kl 8.00-10.00, tel 06 213 1372.

Service:
Öronpolikliniken har verksamhet i Jakobstad en gång i veckan.

Osoite/Adressen:

H-byggnad, 3. våning
Bottenviksvägen 1, 68600  Jakobstad

Kontaktuppgifter:

Ändring eller annullering av mottagningstid och frågor angående remisser och tidsbokning.

Telefontid vardagar klo 8.00-10.00, tel. 06 213 1372