Till innehållet

På avdelningen vårdar vi gastrokirurgiska  patienter (bland annat tarmsjukdomar, akuta buksmärtor, krävande tarmcancer operationer, gall-, bukspottskörtel-, lever-, matsmältningskanalens-, inflammatoriska tarm- sjukdomar).

Till avdelningen kommer patienterna för planerad operation via preoperativa enheten samt  via akutpolikliniken (ca 60 – 70%).

Vi önskar kunna erbjuda våra patienter en högklassig helhets- och kvalitetsvård. Ett professionellt kunnande, ett förtroendeingivande vårdförhållande, god service, en positiv attityd och hög patientsäkerhet är byggstenarna i vårt vårdarbete.

Man kommer till avdelningen för att få vård antingen som planerat efter en operation eller via akutmottagningen. Patienter kan också komma för eftervård efter att ha vårdats på universitetssjukhus.

Kontaktuppgifter

Kansli 06 213 1632

Avdelningsskötare Essi Vesterlund  040-1879332

Adress

Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

H-hus, våning fyra, flygel C

Mail adress: gastro@ovph.fi

Besökstider

Besökstiderna är kl. 12 – 19. Om dessa tider inte passar, så ber vi er kontakta personalen angående andra tider.