Till innehållet

Kirurgiska bäddavdelningar

På enheten vårdas urologiska, blodkärlkirurgiska, öron-näs och hals, käk- och ögonkirurgiska patienter.

På kirurgisk vårdavdelning T2 erbjuds specialsjukvård inom ortopedi, traumatologi samt plastik- och allmänkirurgi.

På kirurgisk vårdavdelning T3 erbjuds specialsjukvård inom gastrokirurgi

.