Till innehållet

A3 är en kirurgisk avdelning som fungerar inom ansvarsområdet för kirurgi. Patienter sköts främst postoperativt efter ett ingrepp som gjorts antingen akut eller planerat. Infektioner som hänför sig till ovannämnda specialområden sköts även på enheten.

Patienterna kommer in med remiss från hela välfärdsområdet. Till vår avdelning kommer också patienter med akut behov av vård samt patienter som behöver radiologiska åtgärder.

Till patienten:

  • meddela oss på förhand om du är förkyld
  • ta med en aktuell lista över de mediciner du använder
  • vi önskar att du inte tar med stora summor pengar eller värdeföremål till avdelningen
  • användning av egen telefon är tillåtet
  • egna tofflor och egna hygienartiklar kan tas med

Till besökaren, vi önskar att:

  • det inte kommer så många besökare på samma gång
  • ni inte kommer på besök när ni är förkyld
  • ni utser en kontaktperson, som håller kontakten till avdelningen

Kontaktuppgifter

Kansli 062131672

Avdelningssekreterare 062131671

Avdelningsskötare 062131670

Osoite

Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

A-flygeln, våning 3

Besökstider

Besökstiderna är mellan kl. 14-15 och kl.18-19. Om dessa tider inte passar kan du diskutera med personalen om möjligheter att komma andra tider.