Till innehållet

Kirurgiska avdelning ett sköter i huvudsak ortopedi och traumatologi samt plastik- och allmän kirurgi och tillhandahåller specialsjukvårdstjänster för hela befolkningen inom Österbottens välfärdsområde. Enheten är en akut jourhavande vårdavdelning och patienterna kommer till avdelningen antingen för en planerad operation, via akuten eller från andra sjukhus. Verksamheten präglas av ett rehabiliterande arbetssätt som främjar en snabb återhämtning för patienterna.

Enheten är en kirurgisk vårdavdelning med verksamhet dygnet runt. I genomsnitt är 70 % av verksamheten akutbetonad och 30 % planerade operationer. Inom ortopedi och traumatologi vårdas patienter med allt från protesoperationer till olika slags benbrott. Inom plastik- och allmän kirurgi sköter man om operationspatienter med bröstcancer, korrigerande kirurgi och patienter i behov av sårvård. Även patienter inom andra medicinska specialiteter kommer vid behov till avdelningen.

På avdelningen arbetar vi multidisciplinärt och personalen består av läkare från respektive specialitet, sjukskötare, närvårdare, fysioterapeuter, sekreterare samt anstaltsbiträden. Vi samarbetar också med andra yrkesgrupper vid behov. Vårdpersonalen sköter om patienterna enligt principen om individansvarig vård.

Målet är högklassig vård och nöjda patienter. Professionell personal stöder patienterna till att själva vara aktiva, garanterar trygghet och säkerställer kontinuitet i vården. Vi upprätthåller en kvalitativ vård genom att utföra patientsäkert arbete samt kontinuerligt utbilda personalen. Patienten bör vilja rehabilitera sig själv, men med tanke på den fortsatta vården är också de anhörigas stöd av största vikt. Mer än hälften av patienterna åker direkt hem efter en operation, men en del åker till en hälsovårdscentral för fortsatt vård.

Man kommer till avdelningen för att få vård antingen som planerat efter en operation eller via akutmottagningen. Patienter kan också komma för eftervård efter att ha vårdats på universitetssjukhus.

Som patient kan du få en remiss till specialistläkare via hälsovårdscentralen, arbetshälsovården eller privata sektorn. Efter detta kallas du till kirurgiska polikliniken för bedömning av en specialistläkare. Läkaren på kirurgiska polikliniken sätter dig antingen i operationskö eller ger dig vårdanvisningar med hem för rehabilitering.  Du får besked om tidpunkten för operation per brev.

Kontaktuppgifter

Kansli 06 213 1652

Avdelningssekreterare 06 213 1651

Avdelningsskötare Johanna Sikkilä 0401871918

Adress

Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

H-hus, A-flygeln.

Mail adress: orto@ovph.fi

Besökstider

Besökstider kl 13.00 – 19.00.