Till innehållet

På operationsavdelningen finns 9 operationssalar och en uppvakningsavdelning med 13 patientplatser. För brådskande operationer finns alltid minst ett operationsteam på plats varje dag dygnet runt. Dit hör kirurg, anestesiläkare, anestesiskötare, instrumenterande skötare samt övervakande skötare.

Vården hos oss

De patienter som kommer för en planerad åtgärd kommer till sjukhuset på operationsdagens morgon, oftast via preoperativa polikliniken (LeiKo). För tillfället kommer t.o.m. 95 % av de planerade operationspatienterna till oss på det här sättet. Från LeiKo förs patienten till operationsavdelningen, vanligtvis gåendes.

Efter operationen återhämtar patienten sig på uppvakningen några timmar, ibland t.o.m. över natten. Från uppvakningen flyttas patienten till bäddavdelningen (inom det egna specialområdet), där plats finns reserverad för honom.

Vår personal

På vår avdelning arbetar anestesiläkare, kirurger, specialsjukskötare, medikalvaktmästare, primärskötare, sekreterare, instrumentvårdare och anstaltsvårdare.

Kontaktuppgifter

Läge

F2

Överläkare Matias Hannuksela

06 213 5403

Koordinerande avd.skötare Terhi Venäläinen

06 213 5402

Avdelningsskötare Minna Nurmikoski

06 213 4430

Avdelningsskötare Eeva Pohjanniemi

06 213 4431

Avdelningsöverläkare Jan Andersén

06 213 5515

Överskötare Saija Seppelin

Ledande läkare Tanja Skuthälla

E-post: förnamn.efternamn@ovph.fi