Till innehållet

Vid förbesöket ger sjukskötaren information och individuell handledning angående operationsförberedelser som skall göras hemma. Laboratorieprov tas och eventuella andra undersökningar görs i samband med förbesöket.

Förbered dig inför besöket

Vid ankomst till preoperativa polikliniken anmäler du dig till sekreteraren. Du visas till mottagande sjukskötare som kallar in dig med namn.

En del av förbesöken görs som intervjuer per telefon. Fyll i och returnera förhandsuppgiftsblanketten, som skickats med kallelsebrevet, i god tid.

Reservera tillräckligt med tid för förbesöket:

  • höft-/knäprotesoperationer 3-4 timmar
  • stora magoperationer 2-4 timmar
  • överviktsoperation 4-6 timmar
  • övriga operationer 1-2 timmar

Vårt mål är att skapa en lugn atmosfär inför operationen.

Ta gärna kontakt ifall

  • de angivna tiderna inte passar
  • ditt hälsotillstånd försämras (t.ex. en akut infektion, hosta, snuva, feber, halsont, magsjuka, hjärtbesvär eller annan sjukdom)
  • din medicinering har ändrats
  • du är gravid
  • du behöver mera information

Preoperativa polikliniken finns på andra våningen i sjukhusets Y-byggnad.

Kontaktuppgifter

Avdelningsskötare Minna Nurmikoski tel. 06 213 4430 minna.nurmikoski@ovph.fi

Överskötare Saija Seppelin saija.seppelin@ovph-fi

Ledande läkare Tanja Skuthälla tanja.skuthalla@ovph.fi