Till innehållet

Strålbehandling används inom cancervården som botande behandling antingen ensamt eller kombinerat med andra behandlingsformer. Med strålbehandling kan man också lindra symtom som sjukdomen orsakar om sjukdomen spritt sig och inte längre går att bota.

Till strålbehandlingsavdelningen kommer man med remiss.

Här hittar du oss

Sijainti Q-rakennPlats Q-byggnaden våning 0 och 1.

Kontaktuppgifter

Öppet vardagar kl 7.30-15.00

Sjukskötare: 06 213 6934, Frågor gällande symptom orsakade av strålbehandling

Köskötare: 06 213 2942, Vardagar kl 8.30-10.00, Frågor om remiss och strålbehandlingstider

Avdelningssekreterare: 06 213 6931

Patientfakturering, intyg

Fax: 06 213 2948

Kordinerande avdelningsskötare Tiia Sirkola: 06 213 2930 

Adress

Sädehoito-osasto

Vaasan keskussairaala

Hietalahdenkatu 2-4, 65130 Vaasa