Till innehållet

Tillgång till vård 

Vård inom specialsjukvård kräver remiss från en läkare. Remissen fås från en läkare på hälsovårdcentral, privat läkarstation eller arbetshälsovård.  

Tillgången till vård definieras av hälso- och sjukvårdslag. Icke-brådskande sjukvård kräver en remiss. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att en remiss har mottagits vid den specialiserade sjukvården. Behovet av specialiserad sjukvård eller undersökningar bedöms av den läkare som tagit emot remissen.  

Ett besök på polikliniken är avgiftsbelagd, också oannulerade besök faktureras. Avgifterna grundar sig på lag om klientavgifter inom social- och hälsovården. Mera information om klientavgifter kan du läsa här: Klient- och patientavgifter.  

Strålbehandling används inom cancervården som botande behandling antingen ensamt eller kombinerat med andra behandlingsformer. Med strålbehandling kan man också lindra symtom som sjukdomen orsakar om sjukdomen spritt sig och inte längre går att bota.

Strålbehandlingsavdelningen är stängd den 31.5.2024 på grund av skolningsdag.

Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

Plats Q-byggnaden våning 0 och 1.

Öppet vardagar kl 7.30-15.00

Telefonnummer:

06 213 6931 Frågor gällande tidsbokningar

06 213 6934 Frågor gällande vård

06 213 2942 Frågor gällande remisser

Enhetens email för samarbetsorganisationer: sadehoito@ovph.fi. Vi kommunikerar inte via email med patienter.