Till innehållet

Cancersjukdomar och strålbehandling

På avdelningen vårdas patienter med cancer- och blodsjukdomar

Välkommen till polikliniken och dagavdelning för cancersjukdomar!

Välkommen till strålbehandlingsavdelningen!

Palliativ vård och vård i livets slutskede är aktiv helhetsinriktad vård för att hjälpa patienter med obotlig, livshotande sjukdom. Den palliativa vården sker i första hand nära patienten, i hemmet, på serviceboendet eller hemkommunens bäddavdelning. Den palliativa vården indelas i en vård på grundläggande nivå (A-nivå), vård på krävande nivå (B-nivå) samt vård på krävande specialnivå (C-nivå).