Till innehållet

Tillgång till vård 

Vård inom specialsjukvård kräver remiss från en läkare. Remissen fås från en läkare på hälsovårdcentral, privat läkarstation eller arbetshälsovård.  

Tillgången till vård definieras av hälso- och sjukvårdslag. Icke-brådskande sjukvård kräver en remiss. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att en remiss har mottagits vid den specialiserade sjukvården. Behovet av specialiserad sjukvård eller undersökningar bedöms av den läkare som tagit emot remissen.  

Ett besök på polikliniken är avgiftsbelagd, också oannulerade besök faktureras. Avgifterna grundar sig på lag om klientavgifter inom social- och hälsovården. Mera information om klientavgifter kan du läsa här: Klient- och patientavgifter.  

Polikliniken för cancersjukdomar ansvarar för planering, förverkligande, rådgivning, handledning och uppföljning av vården för cancerpatienter. På polikliniken finns mottagningsverksamhet och en dagavdelning, där det ges intravenösa läkemedelsbehandlingar mot cancer. Palliativa polikliniken är en del av polikliniken för cancersjukdomars verksamhet.

Efter bröstoperationen får du vid behov från dagkirurgin eller från kirurgiska avdelningenen mjuk förstaprotes som du kan använda genast efter operationen.

Polikliniken för cancersjukdomar ordnar med en servicesedel för en bröstprotes av silikon.

Servicesedeln skickas hem till dig per post, i brevet bifogas Österbottens Cancerförenings telefonnummer 050 443 1081 till vilket du kan ringa och beställa tid för utprovning av protesen.

Bröstprotesen byts vanligtvis med 2-3 års mellanrum. Om din vikt ökar eller minskar eller om proteset går sönder, får du en ny protes.

Simprotesen skall du köpa själv.

Kontaktuppgifter

På grund av personalens skolningsdag polikliniken för cancersjukdomar är stängt på fredagen 19.4.2024.

Vasa Centralsjukhus, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

Läge: PQ-byggnad, 1. våning

Öppethållningstid: kl. 8:15 – 15:00.

Telefonnummer:

Tel. 040 350 9371 frågor angående tidsbokning, ej textmeddelande

Tel. 040 352 2728 frågor angående vård, ej textmeddelande

Telefontid vardagar kl. 8:15 – 11:30 och 12:30 – 14:00.

Tel. 06 213 6920 frågor angående remisser

Enhetens email för samarbetsorganisationer : syopatautienpoliklinikka@ovph.fi

Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.