Till innehållet

Polikliniken för cancersjukdomar ansvarar för planering, förverkligande, rådgivning, handledning och uppföljning av vården för cancerpatienter. På polikliniken finns mottagningsverksamhet och en dagavdelning, där det ges intravenösa läkemedelsbehandlingar mot cancer. Palliativa polikliniken är en del av polikliniken för cancersjukdomars verksamhet.

Polikliniken för cancersjukdomar och dagavdelningen är en poliklinik som fungerar med tidsbokning, dit man blir kallad med remiss.

Här hittar du oss

Plats Q-byggnaden våning 1

Kontaktuppgifter

Öppet vardagar kl 8.00-15.00

Sjukskötare: 06 213 6910

Anmälning och info: 06 213 2912

Bröstskötare: 06 213 6924 (Telefontid på onsdagar 8.00–9.30 ja klo 14.00–15.00)

Köskötare: 06 213 6920, Remissärenden

Avdelningssekreterare: 06 213 2912

Fax: 06 213 2918

Kordinerande avdelningsskötare Tiia Sirkola: 06 213 2930 

Adress

Polikliniken för cancersjukdomar och dagavdelningen

Vasa Centralsjukhus

Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa