Till innehållet

På avdelningen vårdas patienter med olika cancer- och blodsjukdomar. Iband vårdas även patienter som hör till andra specialområden. På avdelningen vårdar vi patienter som är i olika stadier av sin sjukdom. Patienter kommer in till avdelningen för planerade läkemedel-behandlingar, strålbehandling eller undersökningar, men också akut. På avdelningen vårdas patienter för olika infektioner, smärtbehandling, anemi och biverkningar från behandlingar. Vi vårdar även patienter i palliativ vård och vård livets slutskede. Vi värnar om god grundvård och smärtlindring. En del av våra patienter är immun-supprimerade och väldigt infektionskänsliga.

Patienter kommer till avdelningen via polikliniken för cancersjukdomar, strålbehandlingen, hematologiska polikliniken men också akut via akutpolikliniken eller överflyttas från andra avdelningar eller sjukhus.

Avdelningen har sammanlagt 18 patientplatser. Vi jobbar i moduler och kommer överens om arbetsfördelningen tillsammans med våra kollegor. Vi jobbar i tre skift.

Vi jobbar tillsammans i ett mångprofessionellt team och stöder varandra. Vår arbetsgemenskap består av mångprofessionell personal och vi har ett nära samarbete med olika yrkesgrupp. Vi har ett närä samarbete med Österbottens cancerförening. Enheten fungerar som undervisninsplats för vårdstuderande och medicinestuderande

Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa
H-huset, våning 6

Besökstiderna på avdelningen
Besökstider alla dagar mellan kl. 13.00 – 19.00. Övriga tider enligt överenskommelse.
Kontakta alltid avdelningens kansli. Besök avdelningen endast om du är frisk, tack!

Kansli: 06 213 2982
Avdelningssekreterare: 06 213 2951
Avdelningsskötare Katja Veikkola
E-postadress: förenamn.efternamn

E-postadress: cabl@ovph.fi

Länkar:

https://www.syopapotilaat.fi/sv/patientguider/

https://www.blodcancerforbundet.se/blodcancer/blodcancersjukdomar

https://ficanwest.fi/se/