Till innehållet

Patienter kommer in till avdelningen för planerade läkemedelsbehandlingar, strålbehandling eller undersökningar. På avdelningen vårdas även patienter för olika infektioner, smärtbehandling, anemi, biverkningar från behandlingar, samt patienter i livets slutskede. En del av våra patienter är immunsupprimerade och väldigt infektionskänsliga.

Det finns 17 bäddplatser på vår avdelning fördelade på 7 rum, varav 3 rum är 1 personers rum. På avdelningen arbetar specialistläkare, specialicerande läkare, avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare, sjukskötare, närvårdare, avdelningsfarmaceut, avdelningssekreterare och sjukhusbiträden. Enheten fungerar som undervisningsplats för vårdstuderande och medicinestuderande.

Vi arbetar mångprofessionellt och har samarbete med bl.a. avdelningsfarmaceut socialarbetare, näringsterapeut, fysioterapeut, sjukhusteolog. Enligt behov konsulterar vi även andra specialiteter. Inom enheten finns även patienttransportör. Vi har ett nära samarbete med Österbottens cancerförening.

Till avdelningen kan patienter komma från onkologiska polikliniken, strålbehandlingen, hematologiska polikliniken eller akut via akutpolikliniken. Patienter kan även överflyttas från andra avdelningar eller sjukhus.

Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa
S-byggnadens andra våning

Besökstiderna på avdelningen
14:00-15:00 och 18:00-19:00. Andra tiderna enligt överenskommelse.
Besök avdelningen endast om du är frisk, tack!

Kansli: 06 213 2982
Fax: 06 213 2988
Avdelningssekreterare: 06 213 2951
Tf avd.skötare Jennifer Björkqvist, tel. 06 2136950
E-postadress: förenamn.efternamn@ovph.fi

Länkar:

https://www.syopapotilaat.fi/sv/patientguider/

https://www.blodcancerforbundet.se/blodcancer/blodcancersjukdomar

https://ficanwest.fi/se/