Till innehållet

Välkommen till mödrapolikliniken

Vård inom specialsjukvård kräver remiss från en läkare. Remissen fås från en läkare på hälsovårdcentral, privat läkarstation eller arbetshälsovård.  

Tillgången till vård definieras av hälso- och sjukvårdslag. Icke-brådskande sjukvård kräver en remiss. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att en remiss har mottagits vid den specialiserade sjukvården. Behovet av specialiserad sjukvård eller undersökningar bedöms av den läkare som tagit emot remissen.   Ett besök på polikliniken är avgiftsbelagd, också oannulerade besök faktureras. Avgifterna grundar sig på lag om klientavgifter inom social- och hälsovården. Mera information om klientavgifter kan du läsa här: Klient- och patientavgifter.

Mödrapolikliniken erbjuder specialsjukvård vid uppföljning och vård av riskgraviditeter, fosterdiagnostik och förlossningsplanering åt mammor. Mödrapolikliniken har verksamhet både i Vasa och Jakobstad. I samband med mödrapolikliniken finns även polikliniken för förlossningsrädsla, amningspolikliniken samt HAL-polikliniken för mammor som har/har haft missbruksproblem.

Ta alltid med dig rådgivningskortet till besök på mödrapolikliniken. På besöket tas vid behov de vanliga rådgivningskontrollerna (blodtryck och urinprov) samt CTG (hjärtljudskurva). Därefter träffar du läkare och kan diskutera eventuella frågor kring graviditeten. Ultraljud görs i de flesta fall. Med ultraljud kan man uppskatta babyns mående, bjudning och storlek. Vanligen utförs inre undersökning för att bedöma livmodermunnens mognad. 

För att få ett lugnt undersökningstillfälle, önskar vi att inga barn tas med till undersökningarna.

Graviditetstoxemi

Med graviditetstoxemi avses en situation då patientens blodtryck är förhöjt jämfört med utgångsvärdena, det finns äggvita i urinen och patienten kan lida av huvudvärk, synstörningar, svullnad eller smärta i övre delen av buken.

I första hand behandlas förhöjt blodtryck med vila och läkemedel.

Hepatos

Vid hepatos lider patienten av svår klåda främst i handflator och på fotsulor, eventuellt även på övriga ställen av kroppen. Leverfunktionsprover tas.

Vid behov påbörjas läkemedelsbehandling mot hepatos.

Graviditetsdiabetes

Ifall värdena i glukosbelastningen är avvikande, har den gravida graviditetsdiabetes. Efter graviditeten normaliseras blodsockret vanligen, men kan hos en del leda till debut av diabetes mellitus typ 2. Graviditetsdiabetes hos modern betyder inte att barnet kommer att få diabetes.

En förhöjd blodsockernivå under graviditeten kan leda till att fostret växer mer än normalt. För att fostret ska växa normalt och må bra är det viktigt att hålla blodsockret inom normala gränser med hjälp av rätt kost och motion. I vissa fall behandlas graviditetsdiabetes med läkemedel i tablettform eller med insulininjektioner.

Kronisk sjukdom hos modern

När mamman har en kronisk sjukdom som kan påverka graviditeten och fostret kommer hon på kontroll till mödrapolikliniken. Epilepsi, diabetes, reuma, hepatit, HIV, blodtrycks- och hjärtsjukdomar, ventromboser och astma är exempel på kroniska sjukdomar som uppföljs via mödrapolikliniken.

Även i de fall pappan har hepatit eller HIV uppföljs mamman och fostret på mödrapolikliniken.

Tvilling- eller trillinggraviditet

Vid flerbördsgraviditeter uppföljs främst tillväxten hos fostren samt livmodermunnens mognad. Kontroller sker regelbundet på mödrapolikliniken under hela graviditeten.

Sätesbjudning

När fostret ligger i sätesbjudning skickar rådgivningen en remiss till mödrapolikliniken i slutet av graviditeten. Fostrets bjudning kontrolleras med ultraljud och vid sätesbjudning görs eventuellt yttre vändning.

Ifall fostret inte går att vända, planeras förlossningen individuellt för varje patient med beaktande av fostrets storlek och mammans bäcken. I de flesta fall görs en magnetröntgenundersökning, pelvimetri, för att få mammans bäckenmått.

Förtidiga sammandragningar

Ifall mamman har förtidiga (< graviditetsvecka 34) sammandragningar ska hon ta kontakt till rådgivningen, som skickar remiss till mödrapolikliniken vid behov.

Planering av förlossning

Remiss skickas till mödrapolikliniken från rådgivningen för planering av förlossning i följande fall: tidigare kejsarsnitt, om det funnits problem i samband med tidigare förlossning, misstanke om stort foster eller trångt bäcken eller om mamman har någon sjukdom som kan påverka förlossningen.

Graviditeten går över tiden

Normalt varar en graviditet i 37-42 veckor. Om graviditeten gått över tiden med 10-12 dagar kommer mamman på kontroll till mödrapolikliniken för uppföljning av mammans och fostrets tillstånd samt livmodermunnens mognad. Behovet av en eventuell igångsättning bedöms individuellt. Igångsättning sker senast då graviditeten pågått 42 veckor.

Mödrar med missbruksproblem

Rådgivningen skickar remiss till mödrapolikliniken om mamman har eller har haft drog-, alkohol- eller läkemedelsmissbruksproblem och mamman överförs till HAL-polikliniken.

På mödrapolikliniken utför vi screeningsultraljuds-undersökningar. Dessa är frivilliga och avgiftsfria. Du får information på rådgivningen om möjligheten att delta i de olika undersökningarna. Det är viktigt att du har tänkt igenom vilka undersökningar du vill delta i och vad de innebär.

Din rådgivning skickar en remiss till mödrapolikliniken och du får en kallelse hemskickad per post.

Vid ultraljudundersökningen önskar vi att högst en vuxen är närvarande för att garantera ett lugnt undersökningstillfälle, inga barn med.

Via länken nedan hittar du mer information om olika screeningmetoder.

Ultraljudsundersökningar under graviditeten

Om förlossningen skrämmer dig på ett sådant sätt att du behöver mera stöd kan du från rådgivningen bli remitterad till polikliniken för förlossningsrädsla. Remiss behövs alltid.

Arbetsgruppen består av läkare, barnmorska och vid behov psykolog. I samband med besöket går man genom din rädsla och vad du oroar dig över. Tillsammans funderar ni på den kommande förlossningen. Besöket är avgiftsbelagt.

Polikliniken för förlossningsrädsla fungerar i samarbete med Vasa centralsjukhus mödrapoliklinik (A8) och förlossningssal (B4).

Öppethållningstider

Vardagar kl. 8.00–15.00

Tfn. 06 213 2032

Till amningspolikliniken kan du vända dig för att få praktisk hjälp för en fungerande amning. Målet är att främja och stöda amningen för alla mammor. Alla mammor kan avgiftsfritt söka sig till amningspolikliniken.

Till polikliniken kan du komma via BB-avdelningen, barnavdelningen, rådgivningen eller genom att själv ringa och beställa tid via vår amningsstödtelefon.

Vid amningsproblem, ring amningsstödtelefon 044 323 2072 (dygnet runt, om ingen svarar – ring senare på nytt).

Amningspolikliniken finns i Vasa centralsjukhus, A-byggnadens 8:e våning (Mödrapolikliniken)

Öppethållningstider

Måndag och torsdag kl. 8.30–15.00

Obs. Inga syskon med!

På polikliniken vårdas gravida med drog-, alkohol- och läkemedelsmissbruk. Remiss till polikliniken görs för alla aktiva missbrukare och också för sådana som nyligen har varit missbrukare.

Den gravida kommer vanligtvis på fyra besök till polikliniken under graviditetsvecka 12 och 21 till barnmorska (ultraljudsundersökningar) samt vecka 28 och 34 (36) till läkaren. HAL-polikliniken finns i Vasa centralsjukhus, A-byggnadens 8:e våning (Mödrapolikliniken).

Den gravida vårdas i samarbete med öppna- och socialvården och man eftersträvar att hålla gemensamma nätverksträffar under graviditeten.

Avsikten med vården är att säkra en trygg start i livet för den nyfödda.

Ta kontakt

Se mödrapoliklinikens kontaktuppgifter nedan (Vasa centralsjukhus)

Ta kontakt

Mödrapolikliniken

Läge: Vasa Centralsjukhus, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

A-byggnad, våning 8

Öppethållningstider: vardagar kl. 8.00–15.00

Frågor angående vård:

Tel 06 213 2022, Barnmorska, må – fre kl. 8.00-9.00

Frågor angående ultraljudsundersökningar:

Tel 06 213 2023, Barnmorska, mån och to kl. 14.00-15.00

Sena tidsavbokningar:

Tel 06 213 2021 avdelningssekreterare

Enhetens email för samarbetsorganisationer:

aitiyspoliklinikkavaasa@ovph.fi

Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.

Mödrapolikliniken

Läge: Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1, Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång H, våning 1

Frågor angående vård:

Tel 06 213 2022, Barnmorska, må – fre kl. 8.00-9.00

Frågor angående ultraljudsundersökningar:

Tel 06 213 2023, Barnmorska, mån och to kl. 14.00-15.00

Sena tidsavbokningar:

Tel 06 213 2021 avdelningssekreterare 

Enhetens e-mail för samarbetsorganisationer:

aitiyspoliklinikkavaasa@ovph.fi

Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.