Till innehållet

Preventivrådgivning

Vid preventivrådgivningen hjälper vi dig att hitta den mest passande preventivmetoden. Vi påbörjar och följer upp användningen av preventivmedlet. Du får även råd och hjälp vid eventuella problem med preventivmedlet.

Skolelever vänder sig i första hand till skolhälsovården för preventivrådgivning. Studerande på andra stadiet (till exempel gymnasier och yrkesskolor) kan använda sig av familjeplaneringens eller studerandehälsovårdens tjänster, medan studerande vid yrkeshögskolor och universitet i första hand vänder sig till Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS)

  • Påbörjande och uppföljning av p-piller
  • Spiralinsättning, uppföljning och borttagning av spiral
  • p-stav/implantat insättning, uppföljning och borttagning
  • gynekologiska undersökningar för preventivmedels användare
  • ansökan om remiss för sterilisering

Avgiftsfri prevention för ungdomar under 25 år

Alla ungdomar under 25 år, även utländska studerande och flyktingar, oavsett kön eller hemkommun får avgiftsfri prevention i Österbottens välfärdsområde.

Syftet är att ordna heltäckande preventivvårdstjänster där uppgiften är att främja sexual hälsa och välbefinnande, samt förebyggande av sexuellt överförbara sjukdomar, dvs. könssjukdomar, och oönskade graviditeter. Avgiftsfria preventivmedel beviljas enbart i ovannämnda syften, inte för vård av menssmärtor eller blödningar.

Detta är ett utvecklingsprojekt och gratis preventivmedel finns tillgängliga från den 16 januari 2023 fram till slutet av året.

Ta kontakt med egen kommuns Preventivrådgivning. Kontaktuppgifter finns nedan.

SHVS studerande tar kontakt via egna Webbtjänsten och får därifrån direktiv gällande avgiftsfri prevention.

Till försöket med avgiftsfri prevention hör alla preventivmedel med syfte att förhindra graviditet och förebygga sexuellt överförbara sjukdomar såsom hormonspiral, kopparspiral, kapsel, p-plåster, p-ring, p-piller, minipiller, kondom och slicklapp.

Barnlöshet

Om graviditet inte lyckats trots regelbundna försök i ett års tid, kan barnlöshetsundersökningar bli aktuella. Vid familjeplaneringen gör vi inledande kartläggningar och undersökningar, samt remisser för fortsatt utredning.

Avbrytande av graviditet (abort)

Om du överväger eller har beslutat dig att avbryta graviditeten, beställer du tid till gynekologiska polikliniken direkt. Ingen remiss behövs längre från hälsocentralen i och med den ändrade abortlagstiftningen från 1.9.2023. Mer information och kontaktuppgifter hittar du via länken nedan.

Papa-prov

Screening av livmoderhalscancer (papa-prov) sker oftast vid familjeplaneringen. Alla kvinnor i åldern 30-65 år får kallelse till papa-prov vart femte år.

Vi tar även papa-prov av de som använder preventivmedel.

Avgift för icke annullerad tid eller för sent avbokad tid
Ifall du inte kan komma på en bokad besökstid bör du avboka senast en
vardag före. Om du inte avbokar tiden och lämnar bort från besöket
debiteras en avgift på 51,50 euro. Avgiften debiteras av alla som fyllt 18
år. Ingen avgift debiteras om det finns en godtagbar orsak till att tiden
inte avbokades

Ta kontakt

Nedervetil rådgivning

Misterhultvägen 4
68410 Nedervetil

Tfn 040 489 2306 eller 040 489 2307, telefontid kl. 10.30–11.30

Mödra- och preventivtelefonrådgivning:

Tnf 06 786 1230, måndag-fredag kl. 8-10

Mödra- och preventivrådgivning Jakobstad: Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1, Pb 111, 68600 Jakobstad. Ingång H, våning 1

Mödra- och preventivrådgivning Larsmo: Larsmo välfärdsstation, Videvägen 2B, 68570 Larsmo

Mödra- och preventivrådgivning Esse: Esse välfärdsstation, Bärklarsvägen 3, 68810 Ytteresse

Mödra-och preventivrådgivning Bennäs: Bennäs välfärdsstation, Vasavägen 1, 68910 Bennäs

Mödra-och preventivrådgivning Nykarleby: Nykarleby rådgivning, Mathesiusgatan 9, ingång C, 66900 Nykarleby

Telefontid vardagar kl. 9–10

Oravais mödra- och preventivrådgivning, tfn 050 597 8458, Öurvägen 25, 66800 Oravais

Vörå mödra- och preventivrådgivning, tfn 050 563 9027, Läkarvägen 3, 66600 Vörå

Korsholms mödra-och preventivrådgivning (Smedsby)
Korsholms hälsovårdscentral, ingång C
Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm

Du kan boka en telefontid elektroniskt via nedanstående länk eller ringa tfn 06 218 4003 vardagar kl. 9-9.30

Webbtidbokning

Webtidbokningen för telefonkontakt fungerar som vanligt.

Tidsbokning

Tidsbokning må-fre kl 9-11 och 12.30-13 tfn 06 218 1412

Hälsovårdarens telefontid (även tidsbokningar): må-fre kl 9-10 och kl 12.30-13 tfn 06 218 1411.

Du kan avboka din tid genom ett textmeddelande till nummer 040 671 8134. Meddela ditt namn, födelsetid och den bokade tidpunkten. Om du inte får svarsbekräftelse på meddelandet, har din annullering inte kommit fram. Vänligen kontakta oss igen.

Rådgivningen för familjeplanering finns på adressen Dammbrunnsvägen 4, 65100 Vasa (4:e vån), ingång från dammen!

Grafisk karta över området kring Dammbrunsvägen.

Elektroniska tjänster

Alla 18-50 åringar, vars hemkommun är Vasa, kan boka en elektronisk tid till familjeplaneringens hälsovårdare. (Obs! Tidsbeställningen till läkare endast via telefon.)
Du kan boka tid till hälsovårdare via nätet i följande ärenden:

  • start av p-medel, 60 min, om du vill påbörja piller, spiral eller kapsel
  • byte av p-medel, 60 min, om du redan har p-medel i användning men du inte är nöjd och vill byta p-medel. Eller om du är nöjd, men du är en ny kund till familjeplaneringen i Vasa
  • kontrolltid, 45 min, om du redan har ett vårdförhållande till familjeplaneringen i Vasa eller om du är nöjd med ditt p-medel och vill förnya ditt recept

If You are English speaking, please, contact us by telephone!

Om det uppstår tekniska problem med programmet, skicka e-post eterveys@ovph.fi.

Laihela hälsostation
Vallinmäentie 43
66400 Laihela

Tidsbokning sker elektroniskt via nedanstående länk eller per telefon 040 184 2313 eller 040 703 3298 vardagar kl. 11.00-11.30

Elektroniska tjänster

Du kan boka tid till familjeplaneringen via länken nedan

Malax rådgivning, Malax-Korsnäs hälsovårdscentral, Stampvägen 2, 66100 Malax

Malax mödra-och preventivrådgivning: tfn 050 530 5248 ti-fr kl.12.00–12.30

Petalax mödra-och preventivrådgivning: tfn 040 650 8029 torsdag-fredag kl.12-12.30

Bergö mödra-och preventivrådgivning: tfn 040 650 8029 fredag kl. 12-12.30

Korsnäs hälsogård, Norrbyvägen 9, 66200 Korsnäs

Korsnäs mödra-och preventivrådgivning: tfn 050 464 1646 måndag–fredag kl. 12.00–12.30

Närpes familjecenter, Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Telefontid: Måndag-Fredag kl. 9.30-10.00

Tfn 06 218 7601 / övrig hälsovård.

Måndag – Fredag kl. 8-12 kan du även lämna ringbud så blir du uppringd senast följande arbetsdag.

Kaskö hälsocentral, Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Tfn 045-232 22 00
Må–to kl. 8–16
Fre kl. 8–14.15

Hälsovårdare Gerd Metsäranta tel. 045-129 59 13

Kristinestads rådgivning, Familjecenter, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Tidsbeställning och telefonrådgivning må-fre 8.30-9.30 på tfn 06 218 6012

Mödra- och preventivrådgivningarnas avdelningsskötare:

Överskötare Susann Granlund, tel. 044-424 9105, susann.granlund@ovph.fi