Till innehållet

Preventivrådgivning

Vid preventivrådgivningen hjälper vi dig att hitta den mest passande preventivmetoden. Vi påbörjar och följer upp användningen av preventivmedlet. Du får även råd och hjälp vid eventuella problem med preventivmedlet.

Skolelever vänder sig i första hand till skolhälsovården eller preventivrådgivningen för preventivrådgivning. Studerande på andra stadiet (till exempel gymnasier och yrkesskolor) kan använda sig av preventivrådgivningens eller studerandehälsovårdens tjänster, medan studerande vid yrkeshögskolor och universitet i första hand vänder sig till Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS).

 • Påbörjande och uppföljning av p-piller
 • Spiralinsättning, uppföljning och borttagning av spiral
 • p-stav/implantat insättning, uppföljning och borttagning
 • gynekologiska undersökningar för preventivmedels användare
 • ansökan om remiss för sterilisering (kvinnor)

Omaperhe ger tillförlitlig information och stöd för familjeplanering och familjer. Den ger vägledning om egenvård och hjälper dig att hitta rätt familjecentertjänster för din familj.

Gratis preventivmedel för ungdomar under 25 år

Alla i Österbotten boende ungdomar under 25 år får avgiftsfri prevention.

Syftet är att ordna heltäckande preventivvårdstjänster där uppgiften är att främja sexual hälsa och välbefinnande, samt förebyggande av sexuellt överförbara sjukdomar, dvs. könssjukdomar, och oönskade graviditeter.

Ta kontakt med egen kommuns preventivrådgivning. Kontaktuppgifter finns nedan.

SHVS studerande tar kontakt via egna Webbtjänsten och får därifrån direktiv gällande avgiftsfri prevention.

Till avgiftsfri prevention hör alla preventivmedel med syfte att förhindra graviditet och förebygga sexuellt överförbara sjukdomar såsom hormonspiral, kopparspiral, kapsel, p-plåster, p-ring, p-piller, minipiller, kondom och slicklapp. Insättning av ovannämnda spiraler och implantat sker vid välfärdsområdes verksamhetsställen.

Sexualrådgivning

Sexualrådgivning är för både kvinnor och män som lever singel eller i parförhållande oberoende av kön eller sexuell läggning.

Sexualiteten är väldigt privat och intim, därför känns det många gånger svårt att prata om sexualitet. Sexualiteten är en del av livet, mänskligheten, själv- och kroppsbilden. Alla människor är sexuella och varje människas sexualitet är unik. Barn- och ungdomstidens händelser, kulturen, parförhållandeproblem, övertygelser och missförstånd samt sjukdomar och medicineringar kan påverka den sexuella hälsan och det sexuella välbefinnandet

Alla frågor och funderingar angående sexualiteten diskuteras konfidentiellt. Under besöket behandlas de saker som klienten själv vill prata om. Genom att prata och fundera tillsammans försöker man skapa en positiv relation till ens egen sexualitet och självbild samt till det eventuella parförhållandet.

Kommunvisa kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.Vid behov av sexualrådgivning tas kontakt till kommunens mödra- och preventivrådgivning.

 • sexuella funktionsstörningar som upphetsnings eller orgasmsvårigheter
 • sexuell olust eller olika lust i parförhållandet
 • samlagssmärtor
 • känslig utlösning
 • erektionsproblem
 • närhets- eller prestationsångest
 • problem med att acceptera sin kropp
 • funderingar angående den egna sexual- och könsidentiteten
 • ålders relaterade problem
 • sexuella trauman
 • problem i parförhållandet
 • sexuella frågor angående sjukdomar eller behandlingar
 • rädsla för gynekologiska undersökningar
 • sexuella bekymmer gällande graviditet eller efter förlossningen

Barnlöshet

Om graviditet inte lyckats trots regelbundna försök i ett års tid, kan barnlöshetsundersökningar bli aktuella. Vid preventivrådgivningen gör vi inledande kartläggningar och undersökningar, samt remisser för fortsatt utredning.

Avbrytande av graviditet (abort)

Om du överväger eller har beslutat dig att avbryta graviditeten, beställer du tid till gynekologiska polikliniken direkt. Ingen remiss behövs från hälsocentralen. Mer information och kontaktuppgifter hittar du via länken nedan.

Screening för livmoderhalscancer

Screening för livmoderhalscancer (HPV-prov) sker oftast på preventivrådgivningen. Alla 30-65-åriga kvinnor kallas till HPV-prov med fem års mellanrum.

Vi tar HPV-prov också av kvinnor som använder preventivmedel och av gravida fram till graviditetsvecka 35.

Du får ett kallelsebrev till HPV-prov antingen hem via posten eller via OmaPosti. I kallelsen får du tilläggsinformation samt en blankett för förhandsuppgifter inför provtagningen. Tidsbokning för provtagning sker via Fimlab:

Mer information om screening för livmoderhalscancer hittar du här:

Utvärdering av en minderårigs beslutsförmåga inom hälso- och sjukvården

Inom hälsovårdens tjänster ska man alltid utreda ett minderårigt barns och en minderårig ungdoms åsikt om sin vård när det är möjligt med avseende på hans eller hennes ålder och utvecklingsnivå.

Du kan läsa mera om detta här.

Avgift för icke annullerad tid eller för sent avbokad tid

Din besökstid bör avbokas senast föregående vardag. För senare avbokning eller icke-annullerad tid förbehåller vi oss rätten att debitera en avgift enligt i kraft varande prislista. Avgiften debiteras av alla som fyllt 18 år. Avgiften debiteras inte, om det finns en godtagbar orsak till att tiden inte avbokades, t.ex. läkarintyg.

Avvikande öppethållningstider sommaren 2024

Norra området:

– Preventivtelefonrådgivning (Jakobstad, Kronoby, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby), stängd 13-14.6, 16.6, 19.6 och 2.8.

Mellersta området:

Vörå preventivrådgivning, reducerad verksamhet och stängt enskilda dagar

Vasa preventivrådgivning, reducerad verksamhet 17.6-11.8 (enbart kunder för avgiftsfria preventivmedel)

Ta kontakt

(se kontaktuppgifterna genom att klicka på egen kommun)

Telefonnummer och -tider

Preventivtelefonrådgivning, telefontid vardagar kl. 10.00-11.00
tel. 050 323 1340

Sexualrådgivning och sexualterapi i Jakobstad, telefontid mån-tor kl. 11.00-11.30
tel. 050 502 3109, barnmorska Johanna Nylund

Adress

Jakobstad mödra- och preventivrådgivning
Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1, ingång H, våning 1
(Väntrum Heidi, f.d. gynekologiska polikliniken)
Pb 111
68600 Jakobstad

Telefonnummer och -tider

Oravais mödra- och preventivrådgivning, telefontid vardagar kl. 9.30-10.00
tel. 050 597 8458

Vörå mödra- och preventivrådgivning, telefontid vardagar kl. 9.30-10.00
tel. 050 563 9027

Maxmo mödra- och preventivrådgivning, telefontid vardagar kl. 9.30-10.00
tel. 050 597 8458 (Oravais) eller 050 563 9027 (Vörå)

Adresser

Oravais mödra- och preventivrådgivning
Öurvägen 25
66800 Oravais

Vörå mödra- och preventivrådgivning
Läkarvägen 3
66600 Vörå

Telefonnummer och -tid

Korsholms mödra- och preventivrådgivning, telefontid vardagar kl. 9.00–9.30
tel. 06 218 4003

Elektroniska tjänster

Du kan boka en telefontid elektroniskt via nedanstående länk:

Adress

Korsholms mödra-och preventivrådgivning
Korsholms hälsovårdscentral, ingång C
Gamla Karperövägen 17 B
65610 Korsholm

Telefonnummer och -tider

Vasa preventivrådgivnings tidsbokning, vardagar kl. 9.00-11.00 och 12.30-13.00
tel. 06 218 1412

Hälsovårdarens telefontid, rådgivning samt kunder under 25 år för gratis preventivmedel, vardagar kl. 9.00-10.00 och kl. 12.30-13.00
tel. 06 218 1411

Sexualrådgivning i Vasa
tel. 040 511 6380, Eva-Maria Rajamäki

Du kan avboka din tid genom ett textmeddelande till nummer 040 671 8134. Meddela ditt namn, födelsetid och den bokade tidpunkten. Om du inte får svarsbekräftelse på meddelandet, har din annullering inte kommit fram. Vänligen kontakta oss igen.

Adress

Vasa preventivrådgivning
Dammbrunnsvägen 4, byggnad 3, våning 4
65100 Vasa

Ingång från dammens sida! (karta)

Elektroniska tjänster

Alla kunder med hemkommun Vasa kan boka en elektronisk tid till preventivrådgivningens hälsovårdare. (Obs! Tidsbeställningen till läkare endast via telefon.)
Du kan boka tid till hälsovårdare via nätet i följande ärenden:

 • start av p-medel, 60 min, om du vill påbörja piller, spiral eller kapsel
 • byte av p-medel, 60 min, om du redan har p-medel i användning men du inte är nöjd och vill byta p-medel. Eller om du är nöjd, men du är en ny kund till familjeplaneringen i Vasa
 • kontrolltid, 30 min, om du redan har ett vårdförhållande till familjeplaneringen i Vasa eller om du är nöjd med ditt p-medel och vill förnya ditt recept.
 • elektronisk kontakt för UPPHÄMTNING AV AVGIFTSFRI PREVENTION. Gäller endast under 25-åringar.

If you are English speaking, please contact us by telephone!

Telefonnummer och -tider

Laihela preventivrådgivning, telefontid vardagar kl. 11.00-11.30
tel. 040 184 2313 / 040 703 3298

Elektroniska tjänster

Du kan boka tid till familjeplaneringen via nedanstående länk:

Adress

Laihela preventivrådgivning
Vallinmäentie 43
66400 Laihela

Telefonnummer och -tid

Malax mödra- och preventivrådgivning, telefontid vardagar kl. 12.00-12.30
tel. 050 530 5248

Adress

Malax mödra- och preventivrådgivning
Malax-Korsnäs hälsovårdscentral
Stampvägen 2
66100 Malax

Telefonnummer och -tid

Korsnäs mödra-och preventivrådgivning, telefontid vardagar kl. 12.00–12.30
tel. 050 464 1646 

Adress

Korsnäs mödra- och preventivrådgivning
Korsnäs hälsogård
Norrbyvägen 9
66200 Korsnäs

Telefonnummer och -tider

Närpes mödra- och preventivrådgivning, telefontid vardagar kl. 9.30-10.00
tel. 06 218 7601

Elektroniska tjänster

Instruktioner

Vardagar kl. 8.00-12.00 kan du även lämna ringbud, så blir du uppringd senast följande arbetsdag.

Kasköborna får sina familjeplaneringstjänster i Närpes.

Adress

Närpes mödra- och preventivrådgivning
Närpes familjecenter
Närpesvägen 4
64200 Närpes

Telefonnummer

Hälsovårdare Gerd Metsäranta tel. 045 129 5913

Kaskö hälsocentral tel. 045 232 2200

Adress

Kaskö mödra- och preventivrådgivning
Slussgatan 11 A
64260 Kaskö

Telefonnummer och -tider

Kristinestads mödra- och preventivrådgivning, telefontid vardagar kl. 8.30–9.30
p. 06 218 6012

Elektroniska tjänster

Du kan boka besök till föjande mottagningar på preventivrådgivningen:

 • Start av preventivmedel.
 • Utdelning av gratis preventivmedel för under 25-åringar
 • Uppföljningsbesök

För insättning, byte eller borttagning av p-stav eller spiral bokas tid per telefon.

Adress

Kristinestads mödra- och preventivrådgivning, Familjecenter
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad

Mödra- och preventivrådgivningarnas avdelningsskötare

Vik. Maria Pettersson, maria.pettersson@ovph.fi
Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Korsholm

Marjaana Carlsson, marjaana.carlsson@ovph.fi
Vasa, Laihela, Malax-Korsnäs, Närpes

Överskötare Susann Granlund, tel. 044 424 9105, susann.granlund@ovph.fi