Till innehållet

Förlossning och gynekologi

På vår avdelning sköter vi om alla förlossningar och på bäddavdelningen vårdas gravida, förlösta mammor, nyfödda och gynekologiska patienter.

Välkommen till mödrapolikliniken Vård inom specialsjukvård kräver remiss från en läkare. Remissen fås från en …

Välkommen till gynekologiska polikliniken!

Förlossningssalen fungerar som en akutavdelning och förutom förlossningar sköter vi om gravida akutpatienter från 20 graviditetsveckor och framåt. Verksamheten i förlossningen pågår dygnet runt. Förlossningssalen finns på fjärde våningen, B4 i Vasa centralsjukhus huvudbyggnad. När ni kommer till fjärde våningen ringer ni på dörrklockan. På natten kl. 20.00–06:30 är ytterdörren låst, ring då på klockan vid huvudingången.   

På vår avdelning vårdas gravida, förlösta mammor, nyfödda och patienter med kvinnosjukdomar. Gravida kommer vanligen till avdelningen via mödrapolikliniken eller förlossningssalen.

På Seri-stödcentret erbjuder vi hjälp och stöd till personer som utsatts för sexuellt våld.
”Sexuellt våld är till exempel trakasserier, tvång till förnedrande eller obehaglig sexuell handling, tvång till samlag, incest och våldtäkt”. (THL)

Här får du information om olika fosterdiagnostikmetoder som används under graviditeten.

Förlossningssalen finns på fjärde våningen i huvudbyggnaden, B4. När ni kommer till fjärde våningen ringer ni på dörrklockan. På detta sätt meddelar ni er ankomst. På natten kl. 22.00–06:00 är ytterdörren låst, ring då på klockan vid huvudingången. 

Vi fungerar som en akut avdelning. Vi sköter förlossningar och obstetriska akutpatienter från 20 graviditetsveckor och framåt. Vi har alltid yrkespersoner på plats som kan se till att mor och barn mår bra dygnet runt: barnmorskor, förlossningsläkare, barnläkare, anestesiläkare, och anstaltsvårdare. I förlossningssalen finns fem förlossningsrum, två observationsrum och en bastuavdelning. På Vasa centralsjukhus föds årligen ca 1200 barn.

På BB och den gynekologiska avdelningen vårdas gravida, förlösta mammor, nyfödda och gynekologiska patienter

Vi finns på våning A4

Kansli: 06 2132072

Koordinerande avdelningsskötare Kaisa Muikku 040 4828573