Till innehållet

Har du eller någon i din närhet blivit utsatt för sexuellt våld?

Seri-stödcentret på Vasa centralsjukhus är den vårdenhet som tar hand om personer som utsatts för sexuellt våld. Hos oss får du snabbt hjälp och stöd. Du behöver inte remiss, utan kan komma direkt till Seri-stödcentret på eget initiativ eller hänvisad via myndighet. Om det är något du undrar över kan du ringa i förväg och fråga om råd.

Det är bra att komma till Seri-stödcentret så snabbt som möjligt efter incidenten, för att rättsmedicinska undersökningar ska lyckas, dock senast inom en månad. Du kan komma ensam eller tillsammans med en stödperson.

På vår mottagning hjälper läkare och skötare dig, vid behov även psykiatrisk skötare, socialarbetare och sjukhuspräst. Vi samarbetar även med andra aktörer och hänvisar dig till behövligt stöd.

Kostnadsfria tjänster till alla oberoende av kön

Personer som har utsatts för sexuellt våld har rätt till Seri-stödcentrets tjänster. Tjänsterna är gratis och till för alla över 13 år, oberoende av kön. Stödcentret är öppet dygnet runt, men en del av stödtjänsterna är tillgängliga enbart dagtid. En brottsanmälan till polisen är inte en förutsättning för vård, men vi uppmanar offren att göra en anmälan. 

Seri-stödcentret erbjuder

  • psykiskt och socialt stöd för att komma över den traumatiska händelsen
  • rättsmedicinska undersökningar och laboratorieprover
  • behövliga mediciner, vaccinationer och akut p-piller
  • plan för fortsatt vård
  • information om andra stödtjänster

Ta kontakt

040-5894752
Dygnet runt, även textmeddelande

Besöksadress

Vasa centralsjukhus

Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

Vardagar kl 7.30-14.30, A5 Gynekologiska polikliniken, 5. våningen

Övriga tider B4, 4.våningen

Tidsbokning och andra icke-akuta ärenden

Vardagar kl 8-15

seri@ovph.fi