Till innehållet

Vård inom specialsjukvård kräver remiss från en läkare. Remissen fås från en läkare på hälsovårdcentral, privat läkarstation eller arbetshälsovård.  

Tillgången till vård definieras av Hälso- och sjukvårdslag Icke-brådskande sjukvård kräver en remiss. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att en remiss har mottagits vid den specialiserade sjukvården. Behovet av specialiserad sjukvård eller undersökningar bedöms av den läkare som tagit emot remissen.   Ett besök på polikliniken är avgiftsbelagd, också oannulerade besök faktureras. Avgifterna grundar sig på lag om klientavgifter inom social- och hälsovården. Mera information om klientavgifter kan du läsa här: Klient- och patientavgifter.

Observera! Från och med 2.5.2024 kan en avgift tas ut för distanstjänster i realtid om en telefon-, chatt- eller videomottagning ersätter ett fysiskt besök. För oanvända och icke avbokade distanstjänster för personer över 18 år debiteras en avgift på 56,70 euro. Avbokning utan godtagbart skäl måste göras senast föregående arbetsdag. 

Gynekologiska polikliniken erbjuder specialsjukvård åt kvinnor med olika gynekologiska besvär samt till kvinnor och par som drabbats av missfall eller barnlöshet eller önskar abort. Gynekologiska polikliniken har verksamhet både i Vasa och Jakobstad. I Jakobstad har vi närservice mottagning enligt tidsbokning,

Akutpatienter tas emot med remiss utan tidsbokning vardagar kl. 7.30-15.00 i Vasa. Under övriga tider tas akutpatienter emot på avdelningen för förlossningar och kvinnosjukdomar A4 på Vasa centralsjukhus.

Gravida patienter sköts akut på gynekologiska polikliniken eller i förlossningssalen beroende på graviditetsveckor.

Kvinnor som önskar abort kan reservera tid direkt från gynekologiska polikliniken.

Ta kontakt

Läge: Vasa Centralsjukhus, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

Byggnad A, våning 5.

Öppethållningstider: mån – fre kl. 7.30-15.00.

Frågor angående vård (förutsätter remiss eller tidigare vårdkontakt):

Tel. 06 213 2012 sjukskötare, må – fre kl. 8.00-15.00

Tidsbokning för abort, ändring av mottagningstider samt frågor gällande remisser och tidsbokningar. 

Tel. 06 213 2011 avdelningssekreterare, må – fre kl. 14:00 – 14:45.

Enhetens email för samarbetsorganisationer :

naistentautienpoliklinikkavaasa@ovph.fi

Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.


Läge: Kållbyvägen 7 / Bottenviksvägen 1, Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång H, våning 1

Frågor angående vård (förutsätter remiss eller tidigare vårdkontakt):

Tel. 06 213 2012 sjukskötare, må – fre kl. 8.00-15.00

Tidsbokning för abort, ändring av mottagningstider samt frågor gällande remisser och tidsbokningar. 

Tel. 06 213 2011 avdelningssekreterare, må – fre kl. 14:00 – 14:45.

Enhetens email för samarbetsorganisationer :

naistentautienpoliklinikkavaasa@ovph.fi

Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.

Tillhörande service