Till innehållet

Gynekologiska poliklinikens verksamhet i Vasa

På gynekologiska polikliniken vårdar vi kvinnor som lider av bland annat tumörer i livmoder eller äggstockar, gynekologiska infektioner, blödningsstörningar, papa-förändringar, urinläckage, framfall. Vi tar även emot par som drabbats av missfall eller lider av barnlöshet. Dessutom har vi hand om aborter.

Till polikliniken får du tid via remiss av läkare från sjukhus, privatmottagning, hälsocentral eller som konsultationsbegäran inom sjukhuset. Kallelsen kommer hem per post.

Akutpatienter tas emot med remiss utan tidsbokning mån.-tors. kl. 7.30-15.00, fre kl. 7.30-14.30. Vardagar kvälls- och nattetid och under veckosluten tas akutpatienter emot på förlossnings- och gynekologiska avdelningen A4, fjärde våningen.

Gravida patienter akut: graviditet under 20 veckor sköts på gynekologiska polikliniken och över 20 veckor i förlossningssalen, som finns på 4:e våningen i A flygeln (A4).

Gynekologiska polikliniken fungerar som akutpoliklinik vilket kan leda till att vår tidtabell kan vara försenad.

Gynekologiska poliklinikens verksamhet i Jakobstad

På gynekologiska polikliniken i Jakobstad sköter vi om kvinnor med olika gynekologiska problem t.ex. blödningar, hormonella besvär, gynekologiska infektioner, inkontinensbesvär (urinläckage), smärtor i nedre buken samt problem under tidig graviditet. Vi undersöker, vårdar och följer också upp patienter med gynekologisk cancer.

Vid ställningstagande till gynekologiskt ingrepp sätter vi dig i kö till åtgärdspolikliniken eller remitterar dig vidare till annat sjukhus.

Gynekologiska polikliniken samarbetar med preventivrådgivningen och sätter in spiraler och preventivkapslar. Tiden bokas in via familjeplaneringen.

Kvinnosjukdomar, undersökningar och åtgärder

Via nedanstående länk kan du läsa mer om olika kvinnosjukdomar och undersökningar/åtgärder som görs på gynekologiska polikliniken. Du hittar bland annat information om missfall, medicinsk abort, prov från livmoderslemhinnan, undersökning av livmoderhålan och hyvling av livmodermunnen.

Ta kontakt

Gynekologiska polikliniken

Läge: A5, Vasa centralsjukhus

Öppethållningstider: mån-to kl. 7.30-15.30 och fre kl. 7.30-14.30

Kansli: tfn 06 213 2012, telefontid mån-to kl. 8.00-15.00 och fre kl. 8.00-13.30

Fax 06 213 2008

Koordinerande avdelningsskötare Kaisa Muikku 06 213 2030 

Gynekologiska polikliniken
Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång H, våning 1

Barnmorska, gynekologisk poliklinik
Vårdfrågor, tidsändringar
Tfn 06 786 2443, måndag – fredag kl. 8:15 – 9

Avdelningssekreterare tfn 06 786 2143

Koordinerande avdelningsskötare Kaisa Muikku 06 213 2030

Tillhörande service