Till innehållet

För att få vård på hudpolikliniken krävs en remiss från hälsocentral, arbetshälsovård, privatläkarcentral, annat sjukhus eller från annat specialområde inom sjukhuset. 

Remissen läses av specialistläkare som bedömer vårdbehovet och därefter sätts remissen i kö. Meddelande om detta sänds hem till patienten. Vår kösituation varierar beroende på läkarsituationen och mängden remisser. Eventuella förfrågningar angående remisser sker under telefontiden.

Ändring eller annullering av mottagningstid ska meddelas snarast möjligt, men senast två dagar före den givna tiden. På så sätt kan vi ge tiden åt en annan patient. För ett icke annullerat besök uppbärs en avgift.

I vårdärenden rekommenderar vi kontakt per telefon eller brev p.g.a. datasekretessen. Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.

Kontaktuppgifter

Hudpolikliniken finns i S-husets 3:dje våning

Öppethållningstider: Vardagar kl. 8.00-15.00

Telefontid vardagar kl. 8-8.30 och 12.30-13.30
06 213 2682

Fax: 06 2132688