Till innehållet

Tillgång till vård

Vård inom specialsjukvård kräver remiss från en läkare. Remissen fås från en läkare på hälsovårdcentral, privat läkarstation eller arbetshälsovård.  

Tillgången till vård definieras av hälso- och sjukvårdslag. Icke-brådskande sjukvård kräver en remiss. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att en remiss har mottagits vid den specialiserade sjukvården. Behovet av specialiserad sjukvård eller undersökningar bedöms av den läkare som tagit emot remissen.  

Ett besök på polikliniken är avgiftsbelagd, också oannulerade besök faktureras. Avgifterna grundar sig på lag om klientavgifter inom social- och hälsovården. Mera information om klientavgifter kan du läsa här: Klient- och patientavgifter.  

På hudpolikliniken undersöker och vårdar vi olika hudsjukdomar: hudtumörer, psoriasis, eksem, autoimmuna sjukdomar, grav akne, svårskötta sår och allergier. Vi gör bl.a. hudbiopsier, frysbehandlingar, PDT-behandlingar, allergiutredningar och ger ljusbehandlingar i olika former. Ljusbehandling ges även i Kristinestad och Jakobstad.

Observera! Från och med 2.5.2024 kan en avgift tas ut för distanstjänster i realtid om en telefon-, chatt- eller videomottagning ersätter ett fysiskt besök. 

För oanvända och icke avbokade distanstjänster för personer över 18 år debiteras en avgift på 56,70 euro. Avbokning utan godtagbart skäl måste göras senast föregående arbetsdag. 

Vasa Centralsjukhus

S-huset 3. våning

Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

Öppethållningstider: Vardagar kl. 8:00-15:00

Ändring eller annullering av mottagningstid och frågor angående remisser och tidsbokning.

Telefontid vardagar kl. 8:00-8:30 och 12:30-13:30
Tel. 06 213 2682

Vårdanvisningar för klienter