Till innehållet

Tillgång till vård

Vård inom specialsjukvård kräver remiss från en läkare. Remissen fås från en läkare på hälsovårdcentral, privat läkarstation eller arbetshälsovård.  

Tillgången till vård definieras av lag om klientavgifter inom social- och hälsovård. Icke-brådskande sjukvård kräver en remiss. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att en remiss har mottagits vid den specialiserade sjukvården. Behovet av specialiserad sjukvård eller undersökningar bedöms av den läkare som tagit emot remissen.  

Ett besök på polikliniken är avgiftsbelagd, också oannulerade besök faktureras. Avgifterna grundar sig på lag om klientavgifter inom social- och hälsovården. Mera information om klientavgifter kan du läsa här: Klient- och patientavgifter.  

På hudpolikliniken undersöker och vårdar vi olika hudsjukdomar: hudtumörer, psoriasis, eksem, autoimmuna sjukdomar, grav akne, svårskötta sår och allergier. Vi gör bl.a. hudbiopsier, frysbehandlingar, PDT-behandlingar, allergiutredningar och ger ljusbehandlingar i olika former. Ljusbehandling ges även i Kristinestad och Jakobstad.

Vasa Centralsjukhus

S-huset 3. våning

Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

Öppethållningstider: Vardagar kl. 8:00-15:00

Ändring eller annullering av mottagningstid och frågor angående remisser och tidsbokning.

Telefontid vardagar kl. 8:00-8:30 och 12:30-13:30

OBS! Fre 29.9.2023 ingen telefontid.
Tel. 06 213 2682

Vårdanvisningar för klienter