Till innehållet

Vi sköter också akuta hjärtinfarkter på jourtid (STEMI).

Totalt utförs ca 1150 koronarangiografier, 500 ballongutvidgningar och 200 pacemakerimplantationer per år.

Personalen består av 6 kardiologer, 1 rytmkardiolog, avdelningsskötare, 13 skötare och 2 sekreterare.

Hjärtstationen har öppet vardagar kl. 8-15:30 och finns i F-byggnadens 1:a våning.

Kontaktuppgifter

Läge: F1
Öppethållningstider vardagar kl. 8-15.30

Kansli
06 213 2625

Avdelningsskötare Gunilla Carlson 
06 213 6623 

Överskötare Saija Seppelin

06 213 4302 

Ledande läkare Taneli Väyrynen

06 213 5319

Överläkare i kardiologi Päivi Pietilä-Effati


E-post: förnamn.efternamn@ovph.fi