Till innehållet

Hjärtsjukdomstjänster

Avdelningens medicinska specialitet är kardiologi och lungsjukdomar

Hjärtstationen är en åtgärdsavdelning. Vi utför främst kranskärlsundersökningar (koronarangiografier), ballongutvidgningar, pacemakerimplantationer, elektrofysiologiska undersökningar och ablationer.