Till innehållet

På avdelningen vårdas i huvudsak patienter med olika hjärtsjukdomar såsom hjärtinfarkter, hjärtrytmstörningar, bröstsmärtor, angina pectoris-besvär och hjärtsvikt. Från och med den 1 januari 2021 vårdas också lungpatienter hos oss.

På avdelningen finns det 24 patientplatser fördelade på 13 rum.

På avdelningen arbetar sjukskötare, primärskötare, sekreterare, läkare och sjukhusbiträden.

Kontaktuppgifter

Avdelningskansli tfn: 06 213 2772

Avdelningsskötare Eva Grönlund 06 213 6770

Biträdande avdelningsskötare Gun-Marie Grannas 06 213 6780

e-postadress syd.os@ovph.fi

Adress

Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

Y-byggnaden, våning 1

Besökstider: kl 14.00 – 15.00 och kl 18.00 – 19.00