Till innehållet

Andningsförlamningsenheten består av vårdteam. Vårdteamen vårdar patienter som behöver respiratorbehandling i deras egna hem. Enheten verkar inom ansvarsområdet neurologi och är en del av serviceområdet för bäddavdelningsvård.

Patienterna vårdas individuellt och målet är att patienten ska ha en god livskvalitet grundsjukdomen till trots.

På enheten arbetar en sjukskötare och närvårdare. Enheten samarbetar med andra specialiteter och specialarbetare på sjukhuset.

Kontaktuppgifter

tf Avdelningsskötare Jeanette Stenberg-Väänänen 040 359 4136

Adress

Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

E-flygeln, våning 3