Till innehållet

Vi finns på två våningar. På A8 har vi Intensivövervakningen för nyfödda, där vårdar vi sjuka nyfödda och för tidigt födda babysar.

På A9 finns Barnavdelningen som tar hand om 0-16 åriga barn. Barnen kommer till avdelningen för undersökningar, operationer eller om de har insjuknat akut i tex någon infektion.

I samband med avdelningen (på A8) fungerar även Hemsjukhuset för barn. Hemsjukhuset tar specialsjukvården hem till barnet. På detta sätt stävar man till att förkorta sjukhusvistelsen för barnet.

Kontaktuppgifter

Vasa centralsjukhus, intensivövervakningen för nyfödda A8: 06 213 1965

Vasa centralsjukhus, barnavdelning A9: 06 213 1942

Koordinerande avdelningsskötare Jaana Ahola: 044 323 1942

Barnavdelning: 06 786 2150