Till innehållet
Allmänt

Barnavdelningen i Jakobstad stängs och resurserna kommer till större nytta för fler av områdets barn och unga

Kuvituskuva, jossa nuija lyö pöytään päätöksen merkiksi.
Kompetensen som avdelningens personal besitter tillgodogörs på till exempel barnpolikliniken och hemsjukhuset.

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde beslöt på sitt sammanträde den 15 december att verksamheten på barnavdelningen i Jakobstad upphör ännu i år.

– Personalen på barnavdelningen har gjort ett utomordentligt arbete för barnen och familjerna i Jakobstadsnejden. När avdelningen stängs kan personalen med sin kompetens stärka exempelvis verksamheten på barnpolikliniken och hemsjukhuset och därmed blir tillgången till vård bättre för fler barn, betonar välfärdsområdesdirektör Marina Kinnunen.

– Vi har alla haft en stor vilja att erbjuda service dygnet runt till barnen i Jakobstadsnejden. Nu när tiderna har förändrats och kraven med dem är det vår uppgift att anpassa oss. Vi fortsätter att utveckla verksamheten som bedrivs dagtid så att alla barn i nejden också i fortsättningen ska få så god vård som möjligt, konstaterar tf överläkare Matias Björn.

Barnpolikliniken fortsätter sin verksamhet och får en ökad personalstyrka i form av personalen från barnavdelningen. De åtgärder som utförts dagtid, bland annat administrering av intravenösa läkemedel, fortsätter precis som tidigare.

– Om barnet blir akut sjuk gäller samma anvisningar som tidigare, alltså att man först ringer 116 117 och vid behov besöker jouren på Malmska, som fortsättningsvis är öppen dygnet runt. Ofta räcker det med besöket på jouren, men vid behov kan barnet få fortsatt vård via hemsjukhuset och om det finns behov av sjukhusvård remitteras barnet till centralsjukhuset.

Områdesstyrelsen godkände stängningen av avdelningen med kläm. Enligt klämmen förutsätter styrelsen att tjänsteinnehavarna bereder stängningen så att nuvarande personal- och verksamhetsmässiga resurser framöver kommer till större nytta för fler av områdets barn och unga.  De ekonomiska resurserna för den utvecklade verksamheten bör bibehållas på minst nuvarande nivå. På detta vis kommer sjukvårdens tjänster att bli tillgängliga för fler barn och unga.  Samtidigt förutsätter styrelsen att tjänsteinnehavarna under 2024 följer upp och rapporterar till styrelsen hur verksamheten utvecklas.

Kraven har blivit större med tiden

Barnavdelningen i Jakobstad har tre patientplatser. Avdelningen har en barnläkare på plats vardagar klockan 9–16 och vid behov har det under veckoslut gått att konsultera och kalla en barnläkare till avdelningen. Andra tider har avdelningen konsulterat barnläkarna på Vasa centralsjukhus.

– Kvällar och nätter när avdelningen inte har haft en egen barnläkare på plats har det uppstått situationer där den jourhavande barnläkaren på centralsjukhuset haft svårigheter att fatta beslut om vården utan att se patienten, berättar chefsöverläkare Peter Nieminen.

Barnavdelningen i Jakobstad är den enda enheten i Finland som erbjuder sjukhusvård för barn på ett annat ställe än centralsjukhus eller universitetssjukhus.

– Ministeriet har uppmärksammat vilka förutsättningar och risker det finns för verksamheten på en så här liten enhet. Vi har fört en tät dialog med representanter från Social- och hälsovårdsministeriet, regionförvaltningsverket och Valvira om verksamheten på avdelningen. Vi har även begärt ett utlåtande av en utomstående expert och vidtagit egenkontrollsåtgärder, berättar Kinnunen.

Valvira eller regionförvaltningsverket kan inte fatta förhandsbeslut i ärendet, utan välfärdsområdet måste själv vidta åtgärder om det finns en risk för patientsäkerheten.

Chefsöverläkare Peter Nieminen konstaterar att en stängning av avdelningen varit på tapeten också tidigare, men på basis av de nyligen förda diskussionerna och expertutlåtandet står det ändå klart att verksamheten inte kan fortsätta.

– Det är inte fråga om en sparåtgärd, utan det handlar om att avdelningen saknar beredskap för mångprofessionell specialiserad sjukvård dygnet runt, vilket krävs idag, konstaterar Nieminen. Dygnet runt-vård enligt de nuvarande kriterierna för specialiserad sjukvård kan erbjudas på barnavdelningen på Vasa centralsjukhus. Sjukvårdstjänsterna för barn och unga i Jakobstadsnejden utvecklas med fokus på jourverksamheten dagtid samt genom att stärka verksamheten på barnpolikliniken och utveckla hemsjukhuset.