Till innehållet

välfärdsområdesstyrelse

20.11.2023 Inlägg

Välfärdsområdets delaktighetsplan förbättrar invånarnas påverkansmöjligheter

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade välfärdsområdets delaktighetsplan vid sitt sammanträde. I räddningsverkets servicenivåbeslut för åren 2024–2026 slår man fast hur verksamhetsområdets service ska ordnas under de kommande åren. Välfärdsområdesstyrelsen förde även en diskussion om såväl förändringarna i servicenätet som verksamhets- och ekonomiplanen.
16.1.2023 Allmänt

Välfärdsområdet fokuserar sig nu på att utveckla servicen

På måndagen sammankom Österbottens välfärdsområdes välfärdsområdesstyrelse till årets första sammanträde, där blickarna riktades starkt på att utveckla servicen. I år fäster man särskild uppmärksamhet i synnerhet vid barns och ungdomars välmående.