Till innehållet

välfärdsområdesstyrelse

14.11.2022 Välfärdsområde 2023

Med Finlands bästa välfärdsanställda som mål

På måndagen behandlade välfärdsområdesstyrelsen för Österbottens välfärdsområde en rekordlång föredragningslista. Före årsskiftet måste ännu många betydande beslut fattas. På sitt sammanträde i måndags godkände styrelsen bland annat välfärdsområdets personalstrategi och behörighetsstadga samt ett samarbetsavtal med Mellersta Österbottens välfärdsområde.
29.8.2022 Välfärdsområde 2023

Välfärdsområdets strategi ska verkställas i ett utmanande läge

Välfärdsområdesstyrelsen för Österbottens välfärdsområde godkände välfärdsområdets strategi vid sitt sammanträde på måndagen den 29 augusti 2022. Såväl välfärdsområdesstyrelsen, välfärdsområdesfullmäktige, olika råd som välfärdsområdets ledningsgrupp och verksamhetsområden har medverkat i beredningen av strategin.
13.6.2022 Välfärdsområde 2023

Personliga assistenters löner förenhetligas

Den andra fasen av harmoniseringen av de personliga assistenternas löner omsätts i praktiken i Österbottens välfärdsområde från och med början av år 2023. Utöver detta kommer personalen i välfärdsområdet att få mera omfattande företagshälsovårdstjänster.
4.4.2022 Allmänt

Från kommunvisa IT-lösningar till regional verksamhet

Välfärdsområdesstyrelsen för Österbottens välfärdsområde behandlade välfärdsområdets IT-strategi på sitt sammanträde. I enlighet med strategin har förberedelserna inför en upphandling av ett gemensamt och täckande klient- och patientdatasystem börjat.