Till innehållet

Sjukhustjänster för barn och unga

Barnpolikliniken är en remisspoliklinik där vi undersöker och vårdar barn och ungdomar i åldern 0-16 år. Barnpolikliniken har verksamhet i Vasa och Jakobstad. På barnpolikliniken finns mottagningar för många olika problem och sjukdomar.

På avdelningen för barnsjukdomar vårdar vi 0-16 åriga barn. I samband med avdelningen fungerar även hemsjukhuset för barn samt mjölkköket.

På barnneurologiska enheten undersöker och vårdar vi 0-16-åriga barn och ungdomar med neurologiska symptom och sjukdomar.