Till innehållet

Vi vårdar dig multidisciplinärt i samarbete med din egen specialläkare, sjukskötare, närvårdare och specialarbetare (fysioterapeut, ergoterapeut och talterapeut, näringsterapeut, socialarbetare). På vår avdelning arbetar dessutom anstaltsbiträden, en avdelningsfarmaceut, en biträdande avdelningsskötare och en avdelningsskötare. Alla våra patientrum är rum för en person. Rummen är fördelade på två flyglar.

I patientvården tillämpar vi ett rehabiliterande arbetssätt. Vården på avdelningen omfattar förutom uppföljning av sjukdomar och symtom bland annat röntgenundersökningar, olika slags åtgärder (t.ex. lumbalpunktion, andra punktioner), fysiologiska mätningar, olika läkemedels-, kost- och vätskebehandlingar (t.ex. intravenösa behandlingar med antibiotika) och sårvård. För njurpatienter utför vi dessutom påsdialysbehandlingar. I vården på avdelningen ingår också att ordna fortsatt vård, till exempel fortsatt rehabilitering hos specialsjukvården, på hälsovårdscentral eller hemma (vid utskrivning bl.a. ordna hemsjukvård, hemtjänst).

Vår avdelning tar emot patienter dygnet runt endast baserat på jourmässigt vårdbehov från sjukhusets akutmottagning, intensivvårds- och övervakningsavdelningen, jouravdelningen, dialysen och andra vårdavdelningar samt patienter som förflyttas från universitetssjukhus. Enligt överenskommelse tar vi dessutom emot patienter från inremedicinska polikliniken för undersökningar.

Till anhöriga:

Vi rekommenderar att anhöriga tar kontakt på vardagar efter läkarronden kl. 11–14.

Vi rekommenderar att du använder mun- och nässkydd när du besöker vår avdelning. Besök avdelningen endast om du är frisk, tack!

Kontaktuppgifter

Kansli 06 213 2812

Avdelningssekreterare 06 213 2811

Avdelningsskötare Katja Veikkola

E-postadress: sis.neu@ovph.fi

Adress

Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa
H-husets sjätte våning, flygel A och D

Besökstider:

Besökstiderna är kl. 13-19