Till innehållet

Målsättningen är att vårdtiden ska vara kort, max 48 timmar, förutom för viss isoleringsvård. Därefter ska patienten kunna åka hem, annars flyttas hen till en bäddavdelning på centralsjukhuset eller i hemkommunen.

På avdelningen finns tvåpersoners rum, sex övervakningsplatser samt isoleringsrum, varav två fungerar med över-/ undertryck. Totala platsantalet är 22.

På avdelningen har vi möjlighet att övervaka patientens hjärtrytm på många patienter samtidigt.

Sjukdomstillstånd som sköts på avdelningen

På avdelningen sköts sjukdomstillstånd som t.ex. akuta infektioner, hjärtproblem, olika neurologiska symtom, plötsligt nedsatt allmäntillstånd, lindriga förgiftningar, oklara symtom som kräver tilläggs undersökningar, smittsam tuberkulos mm.

Under covid-pandemin fungerar avdelningen som pandemiavdelning för de covid-positiva patienter som kräver sjukhusvård.

Viktig information för besökare

Eftersom COVID (och även andra sjukdomar som mässling och tuberkolos) är en allmänfarlig smittsjukdom, så placeras patienterna i isoleringsrum. Det är ytterst viktigt att man är noggrann med hygienen när man besöker dessa rum. Man bör använda korrekt skyddsklädsel, detta för att skydda både sig själv, patienten och andra människor från olika smittor.  

När du kommer för att besöka en patient i ett isoleringsrum, meddela alltid personalen före du går in i rummet. Detta för att säkerställa att allt görs korrekt, så vi tillsammans kan förhindra smittspridningen av sjukdomar. Det är även viktigt att man både tvättar händerna ordentligt och använder handsprit när man kommer ut ur isoleringsrummet. Försök att minimera mängden besök, samt antalet besökare under sjukhusvistelsen, detta för att minimera smittorisken. Vänligen respektera avdelningens besökstider. 

Ifall något ännu lämnar oklart, eller man behöver hjälp skyddsklädsel samt hygienen, vänligen be personalen om hjälp. 

Kontaktuppgifter

Läge

Vasa centralsjukhus, Y1A

Kansli

06 213 2742

Fax

06 213 2748

Ansvarig skötare

tel.: 06 213 2750

Bitr. avd.skötare Helena Snickars

06 213 2750, 040 6203 706

Osastonhoitaja Johanna Smeds (johanna.smeds3@ovph.fi)

tel.: 06 213 2740, 040 6733 297

Överskötare Saija Seppelin

06 213 4302

Ledande läkare Taneli Väyrynen

06 213 5319

E-post: förnamn.efternamn@ovph.fi