Till innehållet
  • 1) I första hand utgår vi från att personen som vårdas själv informerar sina anhöriga om detta samt vid vilket vårdställe personen befinner sig. Personen och de anhöriga kommer själva överens om vilka andra som informeras om saken.
  • 2) Personen som vårdas kommer själv överens med den vårdande enhetens personal, om vilka personer som personalen får utlämna uppgifter åt.
  • 3) Om personen som vårdas inte själv är förmögen att informera sina anhöriga, så kontaktar den vårdande enhetens personal personens anhöriga. Därför är det väldigt viktigt att informationen och kontaktuppgifterna till de anhöriga är uppdaterade i systemet. Vår personal kollar detta med er i samband med era besök.

    Informationen om att anhöriga har kontaktats sparas alltid i vårt patientdatasystem, på det viset följer informationen med även om personen som vårdas flyttas till en annan enhet.

Varför lämnar inte telefonväxeln ut information om personer som vårdas?

Information om personer som vårdas finns i vårt patientdatasystem. Telefonväxelns personal har inte tillgång till systemet. Växelns personal kan inte heller per telefon säkerställa att personen som ringer har rätt att ta del av denna information.