Till innehållet

Sjukhussjälavården baserar sig på ett avtal mellan Vasa och Pedersörenejdens kyrkliga samfälligheter  och Österbottens välfärdsområde.

Med oss sjukhuspräster kan Du tala om allt mellan himmel och jord, allt som hör till det mänskliga livet.

Vi erbjuder:

 • förtroendefullt samtal om det som är viktigt för dig
 • sakkunskap i frågor om själavård
 • tystnadsplikt
 • jämlikt bemötande
 • respekt för religionsfrihet, olika religiösa övertygelser och livsåskådningar

Kontakta oss då du:

 • behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
 • är rädd eller deprimerad
 • funderar över livet eller önskar andlig vägledning
 • önskar att vi ber för dig
 • vill fira nattvard
 • behöver stöd i livets slutskede
 • sörjer någon som stått dig nära

Vi ordnar också dop, vigsel, sorgeandakt och jordfästning på sjukhuset vid behov.

Vasa

Sjukhuspräst i beredskap alla dagar kl. 8–20 tel. 044 331 1084
Verksamhetspunkter: Vasa centralsjukhus, Vasa stadssjukhus och Gamla Vasa sjukhus

Följ oss på instagram:  sjukhuspraster_i_vasa

Stilla rummet är öppet varje dag.

Kontakt:

Malin Lindblom, ledande sjukhuspräst

Ann-Sofi Nylund

Ann-Sofi Nylund, sjukhuspräst, certifierad handledare i Sorgbearbetning

Tuija Storbacka, sjukhuspräst

Jakobstad

Sjukhusprästernas arbetsrum hittar du mitt emot laboratoriet.
Vi finns på sjukhuset vardagar 9-16.

Du får kontakt med oss genom vårdpersonalen eller via telefon.
Under helgerna finns en helgdejour som vårdpersonalen kan kontakta.

Kontakt

Englund Catharina

Catharina Englund

Ledande sjukhuspräst, arbetshandledare
Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad
Tfn 040 310 0493
catharina.englund@evl.fi

Ann-Mari Audas-Willman
sjukhuspräst, arbetshandledare, certifierad handledare i Sorgebearbetning
Kållbyvägen 7, 68600 Jakobstad
Tfn 040 3100489
ann-mari.audas-willman@evl.fi

Andakter

Tisdagar kl 10.30 på avdelning B3.
Varannan tisdag kl 16.30 på avdelning H2.
Information finns på respektive avdelnings anslagstavla.

Presentationsvideo

Att förlora ett barn i samband med förlossningen, missfall eller abort

Att förlora ett barn innebär en stor sorg och det är naturligt att ha behov av stöd. Du kan kontakta sjukhusprästen för samtal. Vi ger också information om begravningsarrangemang.  Vid Vasa centralsjukhus ordnar vi två minnestillfällen i året för anhöriga till de små barn som dött innan deras liv börjat eller alldeles i början av livet. Se närmare information i länken till församlingens hemsida.

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets hemsida

Länk till Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets hemsida

Frivilliga i livets slutskede

Dessa frivilliga är medmänniskor som utbildats för ändamålet och de har tystnadsplikt. Tjänsten finns för döende och deras anhöriga, som vill ha samtal och stöd  hemma eller på olika avdelningar. Ta kontakt med sjukhusprästerna på tel. 044-331 1084. Verksamheten finns i Vasa.

Saattohoidonvapaaehtoiset