Till innehållet

Tillgång till vård

Vård inom specialsjukvård kräver remiss från en läkare. Remissen fås från en läkare på hälsovårdcentral, privat läkarstation eller arbetshälsovård.  

Tillgången till vård definieras av lag om klientavgifter inom social- och hälsovård. Icke-brådskande sjukvård kräver en remiss. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att en remiss har mottagits vid den specialiserade sjukvården. Behovet av specialiserad sjukvård eller undersökningar bedöms av den läkare som tagit emot remissen.  

Ett besök på polikliniken är avgiftsbelagd, också oannulerade besök faktureras. Avgifterna grundar sig på lag om klientavgifter inom social- och hälsovården. Mera information om klientavgifter kan du läsa här: Klient- och patientavgifter.  

På neurologiska polikliniken undersöks och vårdas patienter med fysiska sjukdomar i centrala nervsystemet och neuromuskulära sjukdomar. De vanligaste sjukdomarna är epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS, hjärncirkulationsstörningar, minnessvårigheter och muskelsjukdomar. 

Kontaktuppgifter

Vasa Centralsjukhus, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

Läge
H byggnad, 3. våning

Anmälning vid självanmälningsautomat.

Öppethållningstider
mån – tors kl. 8.00-15:00
fre kl. 8:00-14:00

Telefon

Ändring eller annullering av mottagningstid och frågor angående remisser och tidsbokning.
Telefontid vardagar kl. 8.00-8.30 och 12.00-13.00
06 213 8015

Sjukskötare – rådgivning och förfrågningar gällande sjukvårdsärenden.
Telefontid vardagar kl. 9.00-11.00
06 213 2997

Klinisk specialsjukskötare

Telefontid vardagar kl. 10.30-11.30

062136892

Jakobstad sjukhus

Ingång H byggnad, våning 2

Bottenviksvägen 1

Pb 111, 68601 Jakobstad

Kontakta:

Sjukskötare

Vardagar kl. 8:30 -9:00 och kl. 12:00 – 13:00

06 786 2584

Avdelningssekreterare

Telefontider

Vardagar kl. 8:30 – 9:00 och kl. 10:00 – 11:00

06 786 2504

Läs mera