Till innehållet
Allmänt

Dialysen går in i ett nytt tidevarv


När Vasa centralsjukhus dialysavdelning flyttar in i det nya H-huset får avdelningen de modernaste dialyslokalerna i Finland. Personalen är glad för att den långa väntan äntligen är över och för att man nu får friska och rymliga utrymmen. Antalet patientplatser ökar från tio till tjugo platser, vilket betyder att man i framtiden kan vårda fler patienter.

Flytten från 0-våningen i E-huset till 0-våningen i H-huset har planerats i detalj för att det inte ska bli för långa pauser i vården av patienterna. Dialysen kommer att vara stängd på grund av flytten bara i en dag – nämligen den 8 februari. Genast den 9 februari kommer dialyspatienter att vårdas i de nya lokalerna.

– Patienterna kommer in för sin dialys alltid på samma veckodag och vid samma klockslag. På grund av flytten ändrar vårdtiderna nu tillfälligt. Men vi har noggrant planerat den första dagen i de nya lokalerna och kommer också att har fler anställda på plats för att allt ska löpa smärtfritt, berättar koordinerande avdelningsskötare Kirsi Vaaranmaa.

Parkeringsplatsen syns från väntrummets fönster. Rummet har ett bord och stolar, en TV på väggen.
Väntrum och matsal för dialyspatienter.
Parkeringsplatserna vid dialysingången är endast för dialyspatienter.

Dialyspatienterna får en egen parkeringsplats och ingång på den södra sidan av H-huset – mellan parkeringshuset och jouren. Och det är viktigt att dessa parkeringsplatser från och med vecka 6 reserveras för endast dem som behöver dem.

– Våra dialyspatienter får ett parkeringstillstånd som de kan lägga på bilens vindruta. Andra får förbereda sig på en parkeringsbot, säger Vaaranmaa.

Egna paddor

I de nya lokalerna finns det både sängar och vårdstolar för patienterna. På varje vårdplats finns det också en padda, dvs. en datorskärm som patienterna kan använda för att se på de program som de vill eller för att surfa på webben. För det kan vara trevligt att ha något att göra under dialysen för behandlingen räcker i flera timmar.

Sjuksköterskan visar datorskärmen bredvid patientens säng.
Kirsi Vaaranmaa, koordinerande avdelningsskötare på dialysavdelningen, presenterar en padda som finns på varje patients plats.

Dialysavdelningen kan också erbjuda en ny serviceform som fått namnet studion. Här kan patienter utföra sin hemodialysbehandling själv enligt sin egen tidtabell då avdelningen har öppet, dvs. på måndagar, onsdagar och fredagar kl. 7.15–20. För att bli insläppta efter klockan tre måste de ringa på en dörrklocka. På tisdagar, torsdagar och veckoslut är dialysen öppen till klockan 15.

– Vi lär också dem som vill bli mera självständiga att ställa i ordning och använda dialysmaskinen. Även de som normalt sköter sin dialys där hemma kan komma till studion för sin behandling, exempelvis om det är något fel på kvaliteten på hushållsvattnet, säger Vaaranmaa.

Nya arbetssätt

Flytten till de nya lokalerna för också med sig en stor förändring i personalens arbetssätt och -skift.

– Kärnan i vårdarbetet förändras inte, medan allt omkring nog förändras. Vi får mycket mer utrymme och ny teknik som gör verksamheten smidigare för både patienterna och personalen. Vi kan vårda fler patienter på dagen, vilket betyder att personalen inte behöver arbeta i kvällsskift mer än tre kvällar i veckan, säger Vaaranmaa.

Bilden visar avdelningens korridor och kontrollrum med glasfönster.
Det kommer alltid att finnas minst två sjuksköterskor som arbetar i kontrollrummet på dialysavdelningen.

Kort efter flytten kommer personalen att börja använda ett patientdatasystem som är kopplat till dialysmaskinerna, vilket gör att personalen slipper dubbeldokumentationen och pappershögarna. – Vi behöver då inte längre knacka in varje uppgift i datorn, eftersom uppgifterna överförs direkt med hjälp av ett chip från dialysapparaten till datorn. Dessutom kan vi följa med behandlingen via datorn i realtid – varför exempelvis poliklinikens läkare via sin egen dator kan se hur länge en patients vård tar och sedan planera in sitt besök enligt det.

Dialys används för att behandla svår njursvikt.

Dialysbehandlingen ersätter delvis njurarnas normala funktion. Vid dialys rengörs blodet från slaggämnen och överflödig vätska avlägsnas från kroppen.

Dialys kan genomföras hemma eller på en vårdenhet via en blodväg (hemodialys) eller via patientens egen bukhinna (peritonealdialys).