Till innehållet
Allmänt

Verksamheten på hälsostationerna i Vasa flyttar till nya H-huset

Kuvituskuva. Tien varrella päivämääriä ja selityksiä, mitä tapahtuu milloinkin. Tie vie H-talolle.
Hälsostationerna i Vasa inleder sin verksamhet i det nya H-huset i mitten av december. All verksamhet på Kyrkoesplanaden upphör och läkar- och skötarmottagningarna flyttar till den nya byggnaden på centralsjukhusets område. Kyrkoesplanadens verksamhet flyttar till H-huset stegvis via Dammbrunnens hälsostation. Jourmottagningen flyttar sist.

Verksamheten på Kyrkoesplanadens hälsostation upphör måndagen den 5 december. All mottagnings- och jourverksamhet på hälsostationerna i Vasa, med undantag av verksamheten i Lillkyro, flyttar till Dammbrunnens hälsostation på adressen Dammbrunnsvägen 4 onsdagen den 7 december.

Från och med måndagen den 12 december ordnas enbart jourmottagning vid Dammbrunnen.

H-huset öppnar tisdagen den 13 december och då inleds mottagningsverksamheten i den nya byggnaden. Mottagningarna flyttar dit stegvis. Torsdagen den 15 december avslutas hälsostationsverksamheten i Dammbrunnens utrymmen helt och hållet och alla hälsostationsmottagningar finns i fortsättningen i H-huset.

– På grund av flyttsituationen önskar vi att kunderna har tålamod med icke-brådskande ärenden, eftersom vi i första hand sköter om brådskande patientärenden, påminner biträdande överläkare Satu Kärki.

I kallelsebrevet framgår det om kundens besök äger rum i H-huset eller vid Dammbrunnen. Om platsen för mottagningen inte har nämnts i brevet meddelas kunden separat om platsen. Recept kan liksom tidigare förnyas via Mina Kanta-sidorna, där patienten kan välja sin gamla hälsostation.

Också mottagningarna på frakturpolikliniken och polikliniken för könssjukdomar flyttar till H-huset tisdagen den 13 december. Deras kontaktuppgifter hålls oförändrade.

Så här uträttar du ärenden i H-huset

För att uträtta ärenden i H-huset krävs tidsbokning. Du kan beställa tid till läkar- och skötarmottagningarna via kundservicecentralen, på telefonnummer 06 218 9000, där våra sakkunniga bedömer ditt vårdbehov och hur brådskande du behöver vård.

Det är lätt att ta sig till H-huset såväl till fots och med cykel som med bil och buss. I närheten av huset finns parkeringsområden och ett parkeringshus därifrån man kan ta sig direkt till byggnaden och där parkeringen är gratis. De närmaste busshållplatserna finns på gångavstånd. Lokaltrafikens bussar 1, 4, 5, 7 och 7K stannar i närheten av H-huset. Byggnadens huvudingång finns på Sanmarksgatans sida.

När du har anlänt kan du anmäla dig antingen med din egen mobila enhet eller med anmälningsautomaterna som finns i entrén och på de olika våningarna i huset. För att anmäla dig med våra automater behöver du ett FPA-kort, körkort eller ditt kallelsebrev. När du anmält dig informerar automaten eller din mobila enhet på vilken våning och i vilket rum du tas emot.

Välkommen till H-huset!