Till innehållet

Vasa centralsjukhus

1.9.2023 Allmänt

Fotofinder hjälper att hitta farliga hudförändringar

Hudpolikliniken i Vasa har nu tagit i bruk den Fotofinder-apparat som kunde anskaffas till polikliniken med donationsmedel. Tack vare apparaten kan återkommande hudtumörer nu upptäckas i ett tidigt skede. Hudöverläkare Johanna Hagman är tacksam till alla donatorer.
24.2.2023 Allmänt

Endoskopierna koncentreras till skopienheten i H-huset

Flytten av den specialiserade sjukvårdens vårdavdelningar till H-huset fortsätter på Vasa centralsjukhus i Sandviken. Vecka 10 är det dags för de kirurgiska och inremedicinska poliklinikerna, åtgärdsenheten och skopienheten att flytta in i de nya lokalerna.
8.9.2022 Allmänt

De mest brådskande patienterna går alltid förbi kön på akuten

Under sommaren har i genomsnitt 160 patienter per dygn vårdats på akuten vid Vasa centralsjukhus. Som mest har upp till 190 patienter vårdats på en dag. Köerna på akutmottagningarna har även tagits upp på riksnivå, för problemen i vårdkedjan kumulerar på akutmottagningarna i hela landet.